Brandweerhervorming opgenomen in federaal regeerakkoord

9 oktober 2014 - 15u15

In het federaal regeerakkoord is een uitgebreide paragraaf gewijd aan de brandweerhervorming (§ 6.6.4). Zij vormt voor de federale regering een 'sleutelprioriteit' in de hervorming van de civiele veiligheid. (zie pag. 96-98)

Volgende punten zijn onder meer opgenomen in het federaal regeerakkoord:

  • De inspanningen voor de financiering van de hervorming zullen worden voortgezet.
  • De regering zal de hervorming van de civiele veiligheid afronden. De besluiten betreffende de opleiding, de algemene inspectie van de civiele veiligheid en het kenniscentrum zullen prioritair worden opgesteld. 
  • De hervorming van de opleiding zal worden voortgezet met onder andere de creatie van het federaal geschiktheidsattest en centralisatie van de oproepen tot kandidaten. 
  • De regering zal maatregelen treffen, zodat de vrijwilligers vertegenwoordigd worden binnen de overlegorganen en ook na de brandweerhervorming een belangrijke plaats blijven innemen binnen de brandweer.

Het volledige federaal regeerakkoord kan u op de website van De Redactie lezen.

In samenwerking met Digipolis.