Vacatures

Vacatures bij Brandweerzone Centrum

Administratief en technisch personeel:

Operationeel personeel:

Geen vacatures

 

Indien u interesse hebt in de functie van brandweerman moet u een federaal geschiktheidsattest (FGA) behalen. Meer info: www.ikwordbrandweer.be

Behaalde u het FGA meer dan 2 jaar geleden? Dan schrijft u zich best opnieuw in voor de sportproeven. Deze proeven zijn maar 2 jaar geldig. De schriftelijke proeven zijn onbeperkt geldig. Neem contact op met een brandweerschool om de proeven opnieuw af te leggen. Hou er wel rekening mee dat er wachttijden kunnen zijn. 

Vrijwillig personeel:

Momenteel loopt er geen selectieprocedure, maar via deze link vindt u alvast de deelnemingsvoorwaarden:

Vrijwillig brandweerman:

Om deel te nemen aan de selectieprocedure moet u een federaal geschiktheidsattest behalen. Dat kan bij elke provinciale brandweerschool. Het attest is onbeperkt geldig, alleen de sportproeven moeten elke 2 jaar vernieuwd worden. 

Voorwaarden bij inschrijving:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten
 • Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest (FGA)
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • Houder zijn van een rijbewijs B
 • Op het ogenblik van hun benoeming dienen de vrijwillige brandweermannen (m/v/x) tijdens hun oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar zij tewerkgesteld worden (Zelzate, Melle, Merelbeke, Gavere, Assenede, Deinze en Lochristi) zodat men zich er in geval van een oproep naar kan begeven binnen een termijn van 6 minuten na de oproep.

Vrijwillig hulpverlener-ambulancier:

Hiervoor dient u niet te beschikken over een DGH-badge. De opleiding wordt door ons voorzien na aanwerving.

Voorwaarden bij inschrijving:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • houder zijn van een rijbewijs B
 • houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau C (HSO) binnen de federale overheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel 
 • Op het ogenblik van hun benoeming dienen de vrijwillige hulpverleners-ambulanciers tijdens hun oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar zij tewerkgesteld worden (Zelzate, Melle, Merelbeke, Assenede en Deinze) zodat men zich er in geval van een oproep naar kan begeven binnen een termijn van 5 minuten na de oproep.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe vacatures bij vrijwillig personeel? Stuur dan een e-mail naar sollicitaties@brandweerzonecentrum.be en vermeld welke post van Brandweerzone Centrum u wilt vervoegen: Lochristi, Melle, Merelbeke, Zelzate, Gavere of Lochristi. 

 

Vacatures in andere zones

 • Opleidingscentrum Brusselse Brandweer: Administratief directeur
  (kandidaturen indienen tot en met 30 april)
   
 • Opleidingscentrum Brusselse Brandweer: 3 instructeurs
  (kandidaturen indienen tot en met 30 april)
   

 

© 2013 — 2018 juridische informatie sitemap

In samenwerking met Digipolis.