Interventiedossier

Een interventiedossier bevat detailinformatie over de site (o.a. toegangen, gevaren, voorzieningen, contactpersonen, ... ) die de brandweer in staat moet stellen snel en efficiënt in te grijpen bij een incident.

De brandweer beslist of het zinvol is een interventieplan op te stellen. Dit kan gebeuren op advies van de preventieadviseur, op basis van wettelijke verplichting, specifieke risico’s, etc. Je ontvangt dan een uitnodiging om de nodige gegevens te verzamelen. Vanaf maart 2018 kunnen die ingevoerd worden via het digitale DIP-platform. Er zullen ook informatiesessies georganiseerd worden om met dit nieuwe systeem aan de slag te gaan.

Indien je gebruik wil maken van het DIP-platform, kan je contact opnemen met  tekenbureau@brandweerzonecentrum.be.

Meer info over de gegevens die aan het dossier toegevoegd moeten worden, vind je hier: 

  • Algemene leidraad voor het opstellen van een interventieplan  (bevat algemene richtlijnen, stap per stap toelichting over het DIP-platform, verklaring gebruikte pictogrammen,...)
  • Veelgestelde vragen (FAQ)

Volgende AutoCAD bestanden kan je bekomen via het tekenbureau:

  • Voorbeeldplan dat voldoet aan de richtlijnen van de brandweer
  • Veel voorkomende bouwelementen (CTB-bestand)
  • Richtlijnen voor het omzetten van dwg naar dxf-formaat

© 2013 — 2018 juridische informatie sitemap

In samenwerking met Digipolis.