Je profiel

 • Ordelijk en nauwkeurig werken vind je belangrijk.
 • Je bent digitaal vaardig. 
 • Je kan goed samenwerken.
 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens. 

Je werkrooster

 • De plaats van tewerkstelling is de hoofdkazerne van de brandweer in de Roggestraat 70 in Gent. Alleen voor de functie bij het RED-team is de plaats van tewerkstelling in de kazerne van Melle (Brusselsesteenweg 148).
 • Je werkt van maandag tot en met vrijdag. 
 • Je werkt met glijdende werktijden en volgt de servicetijden van de dienst. 
 • Je neemt 's middags minstens 30 minuten pauze. 

Verloning

 • Salaris (netto) voor 4 weken: € 2.045,26
 • Salaris (netto) voor 3 weken: € 1.533,94

Je hebt recht op een fietsvergoeding als je met de fiets komt. Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer, dan betalen we de kosten hiervan terug als je een bewijs indient. 

Procedure

 • Je vult het formulier hieronder in en uploadt je cv en je attest Student@work. De uiterste inschrijvingsdatum is 19 juni 2024.
 • De Dienst Rekrutering en Selectie contacteert alle kandidaten kort daarna en koppelt de kandidaten aan een plaats.
 • Er is een onthaalmoment voorzien voor alle jobstudenten op 25 juni 2024 om 17 uur in de hoofdkazerne in de Roggestraat 70 in Gent. Dan onderteken je ook je contract.

Vragen?

 • Contacteer Ellen Kallaert (09 268 89 21) of Nele Hubrechts (09 268 89 24) van de Dienst Rekrutering en Selectie. Ze zijn ook te bereiken via jobs@bwzc.be. 

Overzicht van plaatsen

Dienst

De Dienst Communicatie staat in voor preventiecampagnes, woordvoering, communicatieplanning, interne communicatie ... De communicatiedienst zet eigen projecten op poten, maar werkt ook in opdracht van andere diensten.

Takenpakket jobstudent

Je hoofdtaak is om de beeldbank van de brandweer aan te vullen op SharePoint: taggen, huidige tags dubbelchecken, foto's en video's comprimeren (met Handbrake of LightRoom). Je neemt zelf foto's rond bepaalde thema's (bv. foto's voor vacatures). Je werkt content uit voor sociale media (beeld en copy).

Periode

 • 3 of 4 weken vanaf 1 juli
 • 3 of 4 weken vanaf 2 september

Bijkomende voorwaarden

Opleiding of aantoonbare ervaring in fotografie, videografie of communicatie.

Dienst

De Dienst Tekenbureau brengt de risico's op het grondgebied van de zone in kaart. Ze houden de papieren stratenplannen van de zone en ongeveer 1.320 interventieplannen up-to-date. Ze maken infofiches als een soort mini-interventieplannen voor waterwinpunten, superhydranten, windmolens ...

Takenpakket jobstudent

Je krijgt administratieve taken toegewezen. Je zal enerzijds gegevens op gebouwplannen vernieuwen. Met een tekenprogramma plaats je de juiste iconen op de plannen. Daarnaast doe je een controle en update van de databankgegevens die gebruikt worden voor de kaarten voor de brandweer. Je bekijkt of de gegevens nog correct zijn en past ze aan waar nodig (coördinaten, adres, links naar bestanden). Je krijgt de nodige begeleiding van de collega-tekenaars om te leren werken met de verschillende programma’s en kaarten die de dienst gebruikt.

Periode

 • 3 of 4 weken vanaf 1 juli

Dienst

Dienst Welzijn is de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de zone. Deze dienst heeft als voornaamste focus de veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. De dienst werkt adviserend en ondersteunend en werkt daarbij samen met zowel directie, leidinggevenden als werknemers.

Takenpakket jobstudent

Je doet standaardcontroles van veiligheid aan gebouwen. Je helpt mee met het updaten en archiveren van documenten (instructies, richtlijnen, ...). Updaten betekent het omvormen naar het nieuwe sjabloon, toevoegen van beeldmateriaal maar ook inhoudelijk nazicht waarbij je kennis over welzijn op het werk noodzakelijk is.

Periode

 • 3 of 4 weken vanaf 1 juli
 • 3 of 4 weken vanaf 2 september

Bijkomende voorwaarden

 • Rijbewijs B
 • Preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 (in opleiding)

Specialisatie

Bij de brandweer is er een specialisatie Waterongevallen. Daaronder werken de brandweerduikers.

Takenpakket jobstudent

Je leest de wetgeving en regels rond het reddingsduiken en bent in staat om dit te begrijpen.

Je werkt het werkinstructieboek af voor duikers:

 • Volgens de wetgeving van 2003
 • Alle functies binnen het team uitschrijven
 • Alle afspraken binnen het team waterongevallen
 • Alle nog ontbrekende richtlijnen uitschrijven
 • Instructiefiches

Je werkt richtlijnen en instructiefiches uit en zet het om naar de nieuwe huisstijl.

Periode

 • 3 of 4 weken vanaf 1 juli

Specialisatie

De leden van het RED-team staan in voor evacuaties in de hoogte, in de diepte en in besloten ruimtes. Met allerhande touwtechnieken weten ze hulp te bieden vanuit slecht bereikbare plekken.

Takenpakket jobstudent

De plaats van tewerkstelling is post Melle.

Je schrijft een instructiefiche van klimmateriaal. Je registreert materiaal in het stockbeheer programma. Je ondersteunt de materiaalverantwoordelijke bij de jaarlijkse materiaalcontrole. Je zet oude instructiefiches om naar de nieuwe huisstijl.

Periode

 • 3 of 4 weken vanaf 5 augustus

Dienst

De Dienst Facturatie maakt deel uit van de financiële diensten. De dienst stelt facturen op voor alle betalende taken die de brandweer uitvoert. Denk maar aan dringende geneeskundige hulpverlening, interventies, preventie, wespenverdelging … Zij bezorgen die facturen aan de burger.

Takenpakket jobstudent

Je zorgt voor een correcte facturatie van de wespenverdelgingen die de brandweer uitvoert:

 • nakijken van de facturatiegegevens: je doet diverse opzoekingen en je vraagt info op bij verschillende diensten
 • verwerking via de financiële module van het interventie-registratiesysteem
 • verwerking via spreadsheet Microsoft Excel
 • boeken van de facturen in de SAP financiële software
 • versturen van de facturen

Periode

 • 3 of 4 weken vanaf 19 augustus

Dienst

De Dienst Logistiek bevat het kledijmagazijn, de koerierdienst, de magazijnen en het rollend materieel. Je voert taken uit bij de verschillende diensten van de Dienst Logistiek.

Takenpakket jobstudent

Kledijmagazijn:

 • ondersteuning in kledijmagazijn bij het verwerken van kledijaanvragen
 • tussentijdse stocktellingen uitvoeren
 • ordenen/optimaliseren van magazijnindelingen

Service Center - koerierdienst - magazijn:

 • ondersteunen van de koerierdienst tijdens verlofperiode
 • aanvullen database in Ultimo (magazijnbeheerssysteem)
 • ordenen en optimaliseren van magazijnindelingen
 • klasseren van allerhande documenten

Rollend materieel - voertuigen:

 • controleren van alle boorddocumenten in alle voertuigen
 • alle hangmappen controleren
 • voertuiggegevens in Ultimo controleren
 • eventueel voertuigen grondig reinigen

Periode

 • 3 of 4 weken vanaf 19 augustus
 • 3 of 4 weken vanaf 2 september

Bijkomende voorwaarden

 • Rijbewijs B

Dienst

De Dienst Preventie omvat een dienst Technische Preventie en dienst Operationele Preventie. De dienst Technische Preventie toetst omgevingsvergunningsaanvragen aan de bestaande reglementeringen en controleert de naleving ervan. Onder de dienst Operationele Preventie, vallen de cellen Brandpreventie, Mobiliteit en Evenementen.

Takenpakket jobstudent

Je hoofdtaken bestaan uit administratieve dossierondersteuning, dit betekent dat je onder andere:

 • documenten afdrukt, kopieert en inscant
 • dossiers administratief controleert en vervolledigt
 • dossiers ronddraagt
 • de database (ZoneForce) vervolledigt met ontbrekende info en fouten verbetert waar nodig
 • post behandelt
 • archiveert: zowel het papieren als digitaal archief
 • sjablonen aanpast aan de nieuwe huisstijl

Daarnaast sta je, samen met jouw collega’s, in voor een klantvriendelijk onthaal. Onder andere door:

 • informatie te geven en vragen te beantwoorden (telefonisch, mondeling of via mail)
 • documenten en formulieren in te vullen, te verwerken, door te sturen en op te volgen
 • e-mails en brieven op te stellen,

Periode

 • 3 of 4 weken vanaf 2 september

Aanvraag studentenjob

Stap 1Wat
Stap 2Wie
Dienst en periode 

Je kunt tot 3 vakjes aanduiden. Na 19 juni word je door de Dienst Rekrutering en Selectie gekoppeld aan een van de openstaande plaatsen. Je leest hierboven meer info over het takenpakket per plaats.

Noteer in je curriculum vitae je relevante ervaring, maar ook je talenten en je hobby's. Upload je cv in een courante bestandsvorm zoals een pdf.

Je vraagt dit attest op via www.studentatwork.be. Hier staan je overblijvende uren in om als jobstudent te werken.