vacatures

V A C A T U R E S  B I J  B R A N D W E E R Z O N E  C E N T R U M

Administratief en technisch personeel:

Momenteel zijn er geen vacatures

Operationeel personeel:

Momenteel is er geen selectieprocedure voor operationeel personeel (beroeps personeel). 

Indien u interesse hebt in de functie van brandweerman dient u uw FGA te behalen, meer info hierover vind u op de website Ik word brandweerman.

 

OPGELET: 

Wie eind 2015 of begin 2016 een FGA (Federaal geschiktheidsattest) behaalde, vergeet best niet zich opnieuw in te schrijven voor de sportproeven. Deze proeven zijn maar 2 jaar geldig en zijn dus reeds vervallen. 
De schriftelijke proeven zijn onbeperkt geldig.

Om de sportproeven opnieuw af te leggen, neem je contact op met een brandweerschool.

Behaalde je je FGA later, dan hoef je de sportproeven (nog) niet opnieuw te doen.

Hou er wel rekening mee dat er wachttijden kunnen zijn om deel te nemen aan de sportproeven en dat je over een geldig FGA moet beschikken om deel te nemen aan de selectieprocedure voor concrete vacatures.

 

Momenteel is er geen selectieprocedure voor operationeel personeel (vrijwillig personeel) maar hieronder vindt u de alvast de deelnemingsvoorwaarden:

Vrijwillig brandweerman:

Hiervoor dient u eerst uw Federaal Geschiktheidsattest te behalen, vooraleer u kan deelnemen aan de selectieprocedure.

U kan deze behalen bij iedere provinciale brandweerschool.  Dit attest is onbeperkt geldig, enkel de sportproeven moeten om de 2 jaar hernieuwd worden.

Voorwaarden bij inschrijving:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten.
 • Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest (FGA);
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • Houder zijn van een rijbewijs B;
 • Op het ogenblik van hun benoeming dienen de vrijwillige brandweermannen (m/v/x) tijdens hun oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar zij tewerkgesteld worden (Zelzate, Melle, Merelbeke, Gavere, Assenede, Deinze en Lochristi) zodat men zich er in geval van een oproep naar kan begeven binnen een termijn van 6 minuten na de oproep.

Vrijwillig hulpverlener-ambulancier:

Hiervoor dient u niet te beschikken over een DGH-badge. De opleiding wordt door ons voorzien na aanwerving.

Voorwaarden bij inschrijving:

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten.
 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • houder zijn van een rijbewijs B;
 • houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau C (HSO) binnen de federale overheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel 
 • Op het ogenblik van hun benoeming dienen de vrijwillige hulpverleners-ambulanciers tijdens hun oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar zij tewerkgesteld worden (Zelzate, Melle, Merelbeke, Assenede en Deinze) zodat men zich er in geval van een oproep naar kan begeven binnen een termijn van 5 minuten na de oproep.

Indien u dit wenst kan u een mailtje sturen naar sollicitaties@brandweerzonecentrum.be met de vermelding of u interesse heeft in de functie van vrijwillig hulpverlener-ambulancier of vrijwillig brandweerman en voor welke post van Zone Centrum (Lochristi, Melle, Merelbeke, Zelzate, Gavere en Lochristi).

Op het moment dat de vacature op de website gepubliceerd wordt ontvangt u dan van ons via mail de vacature.

V A C A T U R E S  I N  A N D E R E  Z O N E S

Geen

© 2013 — 2018 juridische informatie sitemap

In samenwerking met Digipolis.