Vraag en antwoord

De opleiding is opgesplitst in 2 delen

  • Het eerste deel bestaat uit 6 modules.
  • Het tweede deel bestaat uit 5 modules.

Na bepaalde modules is er een examen. Aan sommige modules kun je pas beginnen als je geslaagd bent voor andere.

Deel 1

Administratieve cultuur12 uren

Individuele bescherming

36 uren
Brandbestrijding - deel 152 uren
Hulpverlening - deel 136 uren
Fysieke paraatheid4 uren
Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 112 uren

Deel 2

Brandbestrijding - deel 223 uren
Hulpverlening - deel 241 uren
Gevaarlijke stoffen12 uren
Levensreddende handelingen24 uren
Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 212 uren

De opleiding wordt georganiseerd door een brandweerschool, zoals PAULO in Oost-Vlaanderen. De opleiding kan op verschillende locaties doorgaan: zowel op de brandweerschool zelf als in een opleidingsruimte op een brandweerpost.

Als vrijwilliger volg je de opleiding bij brandweerschool PAULO in het weekend

Je kan voor bepaalde modules betaald educatief verlof (Vlaams Opleidingsverlof) aanvragen bij je hoofdwerkgever

  • als je werkt in de privésector
  • als je een contractuele overeenkomst hebt bij een autonoom overheidsbedrijf

Je kan als extra persoon opgeroepen worden voor interventies met je post nadat je slaagt voor module 2: Individuele bescherming. Dat is de start van je kijkstage. De opstart gebeurt altijd in overleg met je stagebegeleider. Als je voor meer modules slaagt, mag je ook meer doen op interventie. 

Nadat je voor de hele opleiding geslaagd bent, heb je nog 1 jaar stage. Als je daarna een positieve evaluatie krijgt, benoemt het zonecollege je tot brandweerman of -vrouw.

Je wordt betaald vanaf de start van je opleiding. Je wordt als stagiair vergoed voor de opleidingsuren, de oefeningen op de post en de interventies die je tijdens je opleidingsperiode doet.

Je uurloon stijgt bij meer dienstjaren of bij een bevordering.

StagiairBeginnende brandweer

€ 15,67 bruto

€ 18,07 bruto

De bedragen zijn reeds geïndexeerd. 

  • Nacht (22 uur - 6 uur): + 25 procent
  • Zaterdag: + 75 procent
  • Zondag: + 100 procent

Het inkomen dat een brandweervrijwilliger per jaar verdient, is voor een groot stuk vrij van belastingen: tot € 7.020 in 2023.

Er zijn 8 brevetopleidingen voor elke graad van de brandweer, van brandweerman tot kolonel. 

Als je meteen sergeant of kapitein wil worden, volg je eerst dezelfde opleiding voor brandweerman. Dat vul je later aan met andere brevetopleidingen. De nadruk ligt dan meer op het aansturen en opleiden van mensen.

Opleiding brandweer

Video opleiding

Contact

We helpen je graag verder met vragen over brandweervrijwilliger worden. Contacteer ons op jobs@bwzc.be.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van oefensessies en selectieprocedures.

Nieuwsbrief
Vrijwilliger contact