Vraag en antwoord

Een brandpreventieverslag is een document waarbij de brandweer advies geeft na een controle op brandveiligheid. Dat gebeurt op basis van (bouw)plannen of een plaatsbezoek.

Een brandpreventieverslag wordt ook wel brandweerverslag of controleverslag genoemd.

Omgevingsvergunning

 • De brandweer uploadt het verslag in het Omgevingsloket. Alle betrokkenen krijgen op dat moment een e-mail.

Ander brandpreventieverslag

 • Het verslag wordt naar je e-mailadres gestuurd. Als dat niet beschikbaar is, dan gaat het via de post.

Een brandveiligheidsattest wordt uitgereikt door de burgemeester waar het pand gelegen is. De burgemeester baseert zich daarvoor op een brandpreventieverslag. Het brandveiligheidsattest is een bewijs dat een gebouw voldoet aan de regelgeving.

De aanvraag voor een brandveiligheidsattest verschilt per bestemming

Deze gebouwen hebben een brandveiligheidsattest nodig:

 • publiek toegankelijke inrichting (> 100 m²)
 • toeristisch logies
 • voorziening voor ouderenzorg
 • kinderopvang
 • ziekenhuis
 • schietstand
 • stadion

De aanvraag voor een brandveiligheidsattest verschilt per bestemming

Besprekingen, advies en controles in het kader van de wettelijke brandpreventie zijn betalend.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning vraagt de stedenbouwkundige dienst rechtstreeks advies aan de brandweer als je project aan brandveiligheidsnormen moet voldoen. Je doet de aanvraag dus niet zelf, maar je hebt het brandpreventieverslag wel nodig. Je vindt dat verslag terug op het Omgevingsloket.

De brandweer stuurt de factuur naar de persoon die een vergunning of advies aanvraagt. De brandweer komt niet tussen in de onderlinge afhandeling tussen twee of meerdere partijen. Als het gaat over twee of meer aparte aanvragen, wordt voor elke aanvraag een apart advies gegeven. Je krijgt een factuur per aanvraag.

De prestaties die de brandweer uitvoert, moeten betaald worden, ook als je later je aanvraag annuleert of als je geen vergunning krijgt.

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero