Professioneel advies & controle

De kerntaak van de dienst Technische preventie is om gebouwen te toetsen aan de regelgeving voor brandveiligheid. Die kan complex zijn. In de praktijk adviseren onze experts brandpreventie vaak architecten, organisatoren, ondernemers en andere professionele klanten.

De brandweer is bevoegd voor toezichtstaken en wettelijke controles ter plaatse. Daar hebben we ook een team van controleurs voor. Het advies en de controles van Technische Preventie zijn betalend.

Technische Preventie bestaat uit 4 cellen

Cel Wonen

Cel Zorg
Cel IndustrieCel Publiek toegankelijke inrichting
Advies & controle
Overons Team Preventie Technische Preventie

Sensibilisering & evenementen

De dienst Operationele Preventie bestaat vooral uit brandpreventieadviseurs (BPA). Dat zijn brandweermannen en -vrouwen die weten wat vuur kan aanrichten. Ze weten ook wat ze nodig hebben voor een vlotte interventie. Het team ontwikkelt campagnes, geeft voordrachten en sensibiliseert tijdens events. Als particulier kan je een van hen uitnodigen voor een gratis huisbezoek.

Het takenpakket bestaat verder uit advies voor evenementen, met inbegrip van een controle tijdens het evenement. 

Een interventie valt of staat met de bereikbaarheid ervan. Onze mobiliteitsambtenaren zorgen dat de brede brandweervoertuigen overal snel geraken. Zij zijn de stem van de brandweer als het gaat over omleidingen, nieuwe verkavelingen of innames van de openbare weg.

Operationele Preventie bestaat uit 3 cellen
Cel BrandpreventieadviesCel Evenementen
Cel Mobiliteit
Tips voor thuis
Over Ons Team Preventie Operationele Preventie

Directie Preventie

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

  • een afspraak maken voor een bespreking
  • een (brandveiligheids)attest aanvragen
  • een controle aanvragen
  • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99
stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
8 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero