Regelgeving ouderenzorg

Voorzieningen voor ouderen die moeten voldoen aan de regelgeving:

 • woonzorgcentrum
 • lokaal dienstencentrum
 • dagverzorgingscentrum
 • centrum voor kortverblijf
 • centrum voor dagopvang
 • centrum voor herstelverblijf
 • groep van assistentiewoningen

Er zijn 2 categorieën van zorgvoorzieningen. Daarom zijn er twee bijlages bij het besluit van de Vlaamse Regering over de brandpreventie (pdf):

 • Bijlage 1 (pdf) wordt toegepast op woonzorgcentra, centra voor dagopvang, centra voor dagverzorging, hoofdgebouwen van lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf.
 • Bijlage 1/1 (pdf) wordt toegepast op groepen van assistentiewoningen.

Je hebt een brandveiligheidsattest nodig om erkend te worden en te blijven als woonzorgvoorziening.

Je vraagt een brandveiligheidsattest aan bij de burgemeester van de gemeente waar je voorziening gelegen is.

Je vraagt apart een controle aan door de brandweer op het Preventieportaal van Brandweerzone Centrum.

Een controle van een voorziening voor ouderenzorg moet gebeuren om een brandveiligheidsattest te verkrijgen. Die procedure start je bij de gemeente waar het pand gelegen is. Je moet de controle door de brandweer apart aanvragen op ons Preventieportaal.

Je kan altijd een vrijblijvende controle of een hercontrole aanvragen. Dat gebeurt via ons Preventieportaal. Voor de prestaties van de brandweer gelden tarieven.

Bij een controle vraagt de brandweer alle technische keuringen en onderhoudsattesten op. Denk aan:

 • centrale verwarming
 • schoorstenen
 • branddetectie en bestrijdingsmiddelen
 • elektrische installaties

De verplichtingen voor voorzieningen voor ouderenzorg lees je in de Checklist attesten Ouderenzorg (pdf).

Je kan bij de Technische Commissie Brandveiligheid een afwijking aanvragen als je voorziening niet kan voldoen aan één of meer van de specifieke brandveiligheidsnormen. Bij een afwijkingsaanvraag stel je een alternatieve oplossing of maatregel voor die een gelijkwaardig veiligheidsniveau moet bieden.

Je vindt alle info over de afwijkingsprocedure op de website van het Departement Zorg.

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero