Vraag en antwoord

De brandweer zorgt voor een veilige situatie:

 • Er is schade aan een groot stuk van je dak. De brandweer probeert het gevaar weg te nemen voor het openbaar domein.
 • Er ligt een boom over de openbare weg. De brandweer zaagt de boom in stukken en maakt de weg vrij.

Als de schade zich op privédomein bevindt en geen gevaar (meer) inhoudt, herstel je het zelf of contacteer je een professional:

 • Er is een boom omgevallen in je tuin.
 • Er is schade aan je tuinhuis.
 • Een trampoline is weggewaaid.
 • Er is een elektriciteitspanne.

Je doet een online aanvraag via het formulier stormschade. Zo hou je het noodnummer 112 vrij voor echt dringende noodgevallen. Bij gevaar bel je altijd 112.

Tijdens een zware storm krijgt het noodnummer 112 zo veel oproepen te verwerken dat er soms een wachttijd ontstaat. Als jij belt voor een omgevallen boom kan er tegelijk iemand aan het bellen zijn voor een brand of een hartaanval. Bel alleen 112 als er (levens)gevaar is.

Het nummer 1722 wordt tijdens storm of wateroverlast geactiveerd door de overheid. Dat nummer is bedoeld voor interventies waarbij geen levens in gevaar zijn. 

De snelste manier is online. Zo komt je melding meteen in het systeem van de brandweer terecht. Je slaat de wachttijd en het gesprek met de operator van de noodcentrale over. En je helpt er de hulpdiensten mee.

Als je een online aanvraag voor brandweerhulp doet, krijg je meteen een mail terug van de brandweer. Daarin staat een bevestigingslink. Je aanvraag is pas bevestigd als je op die link hebt geklikt.

Doe geen nieuwe aanvraag. De brandweer is op de hoogte. Hou bij een zware storm rekening met een zekere wachttijd. De brandweer geeft voorrang aan situaties die een gevaarlijke situatie vormen. Andere prioriteiten zijn ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Je kunt een aanvraag bij Brandweerzone Centrum annuleren

Zoek de bevestigingsmail die je kreeg toen je je aanvraag hebt verstuurd. In die mail vind je een link om de aanvraag te annuleren. 

Je kan online een interventieverslag opvragen via het formulier interventieverslag

In het verslag vind je deze gegevens terug:

 • de oproepgegevens
 • het tijdstip
 • de locatie
 • de aard van de interventie
 • de vaststellingen en acties van de brandweer

Het verslag vermeldt niet de grootte van de schade. Alleen een vermoedelijke oorzaak kan vermeld worden.

Voor de storm

Met goed onderhoud spaar je geld en moeite op de lange termijn. Reinig je dakgoten. Controleer je dak en je schoorsteen regelmatig, zodat er niets instort.

 • Sluit ramen en deuren.
 • Zet binnen of maak vast wat kan wegwaaien.
 • Trek bij onweer de stekkers uit.
 • Zorg dat je huisdieren binnen zijn.
Taken Interventies Stormschade schadevoorkomen

Tijdens de storm

 • Blijf binnen. Ga alleen naar buiten als het echt moet.
 • Schuil of parkeer nooit onder een boom.
 • Raak geen elektrische snoeren aan op de grond.
 • Rij niet over wegen die onder water staan. 

Neem na de storm foto's van schade en contacteer je verzekeraar. Je woningverzekering dekt schade door storm, onweer, hagel en overstroming.

Diensten Interventies Stormschade Interventie

Meer over interventies