Tarieven brandweer

De kostprijs van een brandweerinterventie hangt af van de ingezette mensen, het gebruikte materiaal, het tijdstip en de duurtijd. 

De factuur gaat naar de begunstigde van de interventie, diegene die er belang bij heeft of er het voordeel uit haalt. Dat is niet noodzakelijk de persoon die de brandweer contacteerde. Meer uitleg vind je bij Vraag en antwoord.

Raadpleeg je verzekeringsmaatschappij voor eventuele terugbetalingen.

Een verdelging van wespen of Aziatische hoornaars op privéterrein heeft een vaste prijs. Als de dieren na de verdelging niet zijn verdwenen, kan je binnen de 3 maanden zonder extra kost een nieuwe aanvraag doen voor hetzelfde nest op dezelfde plaats.

Een verdelging op openbaar domein is gratis. Denk aan:

 • een park
 • een speeltuin
 • een plantsoen

De brandweer verdelgt wespennesten als er hinder of gevaar is. Wespen zijn nuttige dieren. Lees meer over wespen en verdelging.

Kostprijs per verdelging

Standaardtarief
€ 40

Het stilleggen van een alarmsignaal is betalend. Dit gebeurt doorgaans op vraag van de politie.

Kostprijs per uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 412€ 485€ 705
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Een falend technisch brandalarm is een interventie waarbij de hulpdiensten gealarmeerd worden door een slecht functionerend of slecht onderhouden (brand)detectiesysteem. Dat is inclusief het veroorzaken van een technisch alarm door onachtzaamheid. Het tarief geldt vanaf de brandweer is uitgerukt, dus ook als er een annulering volgt tijdens het aanrijden.

De eerste keer is een nutteloze uitruk door een falend technisch alarm gratis. Elke nutteloze uitruk die volgt binnen een periode van 12 maanden is betalend.

Kostprijs per uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 412€ 485€ 705
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

De tussenkomsten om gebouwen te beveiligen zijn betalend. Dat kan gaan om een raam of deur dichtmaken of een muur stutten. Deze diensten gebeuren alleen als je zelf geen aannemer vindt die de werken kan uitvoeren. Dat is doorgaans buiten de klassieke werkuren.

Kostprijs per uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 430€ 478€ 621
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Als een boom of een ander element op de openbare weg dreigt te vallen of de openbare veiligheid op een andere manier in het gedrang brengt, dan is het wegnemen of beveiligen ervan gratis tijdens stormweer. We baseren ons op de berichtgeving van het KMI om dat te bepalen. 

De interventie is betalend (ook bij stormweer) als de interventie het gevolg is van slecht onderhoud of nalatigheid

Kostprijs voor het eerste uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 627€ 724€ 1.016
 • Er zijn extra kosten als de interventie langer dan een uur duurt of als er meer personeel of materiaal nodig is dan standaard voorzien. Die tarieven vind je verder onder Extra inzet van materiaal en personeel.
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het verwijderen of verplaatsen van omgewaaide elementen, als gevolg van het onvoldoende verankeren of bevestigen ervan, is betalend. Denk onder meer aan borden, stellingen of afsluitingen.

De interventie is steeds betalend, ook bij stormweer. 

Kostprijs voor het eerste uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 412€ 485€ 705
 • Er zijn extra kosten als de interventie langer dan een uur duurt of als er meer personeel of materiaal nodig is dan standaard voorzien. Die tarieven vind je verder onder Extra inzet van materiaal en personeel.

 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur

 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel

 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het leegpompen van een kelder of een andere ruimte is gratis bij stormweer of noodweer. We baseren ons op de berichtgeving van het KMI om dat te bepalen.

De interventie is echter betalend, ook tijdens stormweer, als er sprake is van kennelijk slecht onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan een scheur in de keldermuur die er duidelijk al een tijdje zit. 

De interventie is altijd betalend als er geen sprake is van stormweer of noodweer. Ook na een waterlek in de straat krijg je een factuur. De kosten kun je eventueel terugkrijgen van je verzekeraar. 

Kostprijs voor het eerste uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 498€ 587€ 853
 • Er zijn extra kosten als de interventie langer dan een uur duurt of als er meer personeel of materiaal nodig is dan standaard voorzien. Die tarieven vind je verder onder Extra inzet van materiaal en personeel.
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

De interventies bij wateroverlast met als oorzaak slecht onderhouden dakgoten en andere afvoerkanalen zijn betalend.

De interventie is altijd betalend, ook bij storm en noodweer.

Kostprijs voor het eerste uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 412€ 485€ 705
 • Er zijn extra kosten als de interventie langer dan een uur duurt of als er meer personeel of materiaal nodig is dan standaard voorzien. Die tarieven vind je verder onder Extra inzet van materiaal en personeel.
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het reinigen van oppervlakten na onder meer een verkeersongeval, een verlies van lading of een milieuvervuiling is betalend. De verbruikte producten en eventuele andere kosten worden bovenop het tarief aangerekend aan de werkelijke kostprijs.

Kostprijs voor het eerste uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 521€ 578€ 752
 • Er zijn extra kosten als de interventie langer dan een uur duurt of als er meer personeel of materiaal nodig is dan standaard voorzien. Die tarieven vind je verder onder Extra inzet van materiaal en personeel.
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het ophijsen van vervoersmiddelen en andere materialen uit waterlopen, vijvers en andere wateren is betalend.

Kostprijs per uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 412€ 485€ 705

Meerprijs per uur als er een duikteam moet ingeschakeld worden

Normaal tariefNachtWeekend
€ 263€ 299€ 406
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

De brandweer verleent fysieke of technische bijstand. Die diensten zijn betalend.

 • Mankracht: Er is extra fysieke assistentie nodig van 6 brandweerlieden.
 • Horizontale evacuatie: De brandweer evacueert iemand met de ladderwagen.
 • Signalisatiewagen

Kostprijs per uur voor mankracht

Normaal tariefNachtWeekend
€ 412€ 485€ 705

Kostprijs per uur voor een horizontale evacuatie

Normaal tariefNachtWeekend
€ 514€ 575€ 759

Kostprijs per uur voor een signalisatiewagen

Normaal tariefNachtWeekend
€ 167€ 179€ 215
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het redden van dieren door nalatigheid van de eigenaar of door onvoldoende afschermende maatregelen is betalend. Ook het vangen van loslopende dieren is betalend.

Er is een ander tarief voor kleine huisdieren zoals honden en katten, en andere dieren zoals paarden, koeien en exoten.

Kostprijs per uur voor kleine huisdieren

Normaal tariefNachtWeekend
€ 120€ 179€ 239

Kostprijs voor het eerste uur bij andere dieren

Normaal tariefNachtWeekend
€ 412€ 485
€ 705

Meerprijs per uur als er een duikteam moet ingeschakeld worden

Normaal tarief
Nacht
Weekend
€ 263
€ 299
€ 406
 • Er zijn extra kosten als de interventie langer dan een uur duurt of als er meer personeel of materiaal nodig is dan standaard voorzien. Die tarieven vind je verder onder Extra inzet van materiaal en personeel.
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

De toegang verschaffen tot een woning is betalend, bijvoorbeeld na het verlies van een sleutel of als je jezelf buitensluit.

Kostprijs voor het eerste uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 412€ 485€ 705
 • Er zijn extra kosten als de interventie langer dan een uur duurt of als er meer personeel of materiaal nodig is dan standaard voorzien. Die tarieven vind je verder onder Extra inzet van materiaal en personeel.
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het opvissen van sleutels is betalend, bijvoorbeeld uit rioleringen, afvoerbuizen, waterlopen of septische putten.

Kostprijs per uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 263€ 299€ 406
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het losmaken van sloten van allerhande vervoersmiddelen is betalend.

Kostprijs per uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 263€ 299€ 406
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het vrijmaken van een schoorsteenkanaal, bijvoorbeeld door een nest te verwijderen, is betalend. 

De brandweer verwijdert een nest alleen als er nog levende dieren zijn. Anders is deze taak voor een schoorsteenveger.

Kostprijs per uur

Normaal tariefNachtWeekend
€ 514€ 575€ 759
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

De brandweer levert water (geen drinkwater) als er een tekort is door overmacht, bijvoorbeeld een uitgevallen waterpomp of een onbruikbare waterleiding. 

Er moet een reële nood zijn aan water. Het vullen van een zwembad of vijver is geen taak voor de brandweer.

Kostprijs per uur voor tankwagen en personeel

Normaal tariefNachtWeekend
€ 215€ 239€ 311

Kostprijs verbruik water per m3

Standaardtarief
€ 7
 • Er zijn extra kosten als de interventie langer dan een uur duurt of als er meer personeel of materiaal nodig is dan standaard voorzien. Die tarieven vind je verder onder Extra inzet van materiaal en personeel.
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Er zijn tarieven voor de afvalverwerking van niet-gevaarlijk afval en gevaarlijk afval. 

Kostprijs

Niet-gevaarlijk afval
(forfait tot 50 kg)
€ 24
Niet-gevaarlijk afval
(per extra kg)
€ 0,40
Gevaarlijk afval
Reële kost
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Het afvoeren van kadavers of ander organisch afval is betalend.

Kostprijs

Afvoeren kadavers

Reële kost
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Prestaties die niet zijn opgenomen in bovenstaande tabellen maar toch betalend zijn, factureert de brandweer aan de werkelijke kostprijs.

Kostprijs

Andere prestaties

Reële kost
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Er zijn tarieven voor de inzet van personeel, voertuigen, groot en klein materiaal, onderhoudswerken en prestaties van andere partijen. Deze tarieven worden onder meer toegepast als een interventie langer duurt dan een uur of als er meer dan de basismiddelen nodig zijn voor een interventie.

Gebruik van groot materiaal

Kostprijs per uur zonder personeel

Autopomp en tankwagen€ 120
Ladderwagen€ 149
Materiaalwagen€ 120
Schuimautopomp of -container€ 120
Ander type vrachtwagen€ 120
Snelle hulpwagen
€ 120
Signalisatiewagen
€ 120
Duikerswagen
€ 120
Bestelwagen
€ 60
Dienstwagen
€ 60
Commandowagen
€ 90
Container CP-Ops
€ 120
Motorboot
€ 90
Aanhangpompen
€ 90

Veegmachine

€ 90
Containerbak
€ 60

Gebruik van klein materiaal

Kostprijs

Persleidingen Ø 45/70

- per dag
€ 6
- per stuk *
€ 179
Oliekeerscherm per 5 meter - zonder reiniging (per dag)

€ 7

Zandzakken

- 10 zakken ongevuld
€ 24
- 10 zakken gevuld
€ 36
- bij noodweer
gratis
Steunvijzels
(ongeacht het aantal)

- eerste 5 werkdagen
gratis
- van 6de tot 30ste werkdag
(per dag)
€ 24
- per stuk *
€ 215
Balken

reële kost

Dekzeilen (indien verloren)
reële kost
Koorden (indien verloren)
reële kost
Platen
reële kost
Constructieplanken
reële kost
Panlatten
reële kost

Absorberende middelen

reële kost
Detergenten
reële kost
Spillbags
reële kost
Wegwerpkledij
reële kost

* Na 30 dagen worden de materialen als aangekocht beschouwd.

Diverse werken van onderhoud en nazorg

Kostprijs

Reinigen materiaal
(bv. oliekeerschermen)
reële kost
Reinigen kledij na vervuiling (per kledijset)
€ 30
Vervangen van kledij
(onbruikbaar na vervuiling)
reële kost

Inzet van personeel

Kostprijs per uur voor brandweerman of korporaal

Normaal tariefNacht
Weekend
€ 48
€ 60
€ 96

Kostprijs per uur voor onderofficier

Normaal tariefNachtWeekend
€ 54
€ 67
€ 108

Kostprijs per uur voor officier

Normaal tariefNachtWeekend
€ 66
€ 82
€ 131

Tussenkomst van derden opgevorderd door de brandweer

De brandweer kan andere partijen opvorderen in het kader van een interventie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een slotenmaker, een schrijnwerker of een gespecialiseerde reinigingsfirma. De kosten die ten laste komen van de brandweer worden gefactureerd aan de begunstigde van de interventie.

Kostprijs

Prestaties en materiaal
van andere partijen
reële kost
 • Nacht: tussen 22 uur en 6 uur
 • Weekend: tussen vrijdag 22 uur en maandag 6 uur en op de wettelijke feestdagen van het operationeel personeel
 • De duurtijd start bij het vertrek uit de kazerne en eindigt bij de terugkeer in de kazerne.
 • Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Tarieven ambulance

De FOD Volksgezondheid legt een vast tarief op voor elke dringende interventie. De interventie is betalend zodra er contact is tussen ambulancier en patiënt. Je betaalt voor de tussenkomst, zelfs als je niet bent vervoerd of als iemand anders de hulpdiensten belde. Meer uitleg vind je bij Vraag en antwoord.

De kosten vallen ten laste van de patiënt. Er is geen extra tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering. Vaak is het wel opgenomen in de polis van een hospitalisatieverzekering.

Voor elke dringende interventie van de ambulance wordt een vast bedrag aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand.

Kostprijs

Dringende interventie

€ 70,92
 • Het forfait geldt sinds 1 januari 2024. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Tarieven brandpreventie

De brandweer verleent brandpreventieadvies bij onder meer omgevingsvergunningen, milieuvergunningen en evenementen. Controles en toezichtstaken horen ook tot de wettelijke opdrachten. Meer info over de verschillende diensten vind je bij Advies & controle.

Wettelijk brandpreventieadvies omvat alle prestaties die alleen de hulpverleningszones mogen uitvoeren volgens de wet. Enkele voorbeelden:

 • advies omgevingsvergunning 
 • brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichting
 • controle voor erkenning

De factuur geldt ook als je zelf geen aanvraag indiende bij de brandweer, maar bijvoorbeeld de gemeente een advies vroeg aan de brandweer in het kader van je dossier.

Kostprijs

Standaardverslag
zonder bijkomend onderzoek

gratis
Opstart en verwerking dossier
- tot 1 uur€ 96
- per bijkomend kwartier€ 24
- forfait verplaatsing *€ 36
- forfait administratieve kosten **€ 36
- prijs per kopie€ 0,20

* Dit tarief geldt voor de verplaatsing heen en terug, ongeacht de afstand, de verplaatsingstijd of het gebruikte vervoersmiddel.

** Dit zijn bijkomende kosten met betrekking tot dossiers opvragen en doorsturen of kopieën nemen en opsturen.

 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Brandpreventie en bewaking omvat het advies, de controles en de brandweerbewaking bij evenementen. De besprekingen, studie en dossierbehandeling worden mee in rekening gebracht. Deze prestaties mogen alleen door de hulpverleningszones uitgevoerd worden.

Kostprijs

Standaardverslag
zonder bijkomend onderzoek

gratis
Verslag met onderzoek
en controlebezoek
- tot 1 uur€ 96
- per bijkomend kwartier
€ 24
- forfait verplaatsing *€ 36
Brandweerbewaking
en brandwacht

in regie **

- forfait verplaatsing *
€ 36

* Dit tarief geldt voor de verplaatsing heen en terug, ongeacht de afstand, de verplaatsingstijd of het gebruikte vervoersmiddel.

** In functie van de risicoanalyse en volgens de normale, nacht- en weekendtarieven. Bij brandweerbewaking in het kader van evenementen wordt voor de inzet van voertuigen maximaal 4 uur per dag aangerekend. De geldende tarieven vind je bij Extra inzet van materiaal en personeel

 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Vrijblijvende prestaties op aanvraag zijn diensten die een externe professional ook kan uitvoeren. Deze diensten zijn niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de brandweer in de wetgeving.

Deze tarieven zijn van toepassing op vrijblijvende prestaties voor brandpreventie en evenementen.

Kostprijs

Opstart en verwerking dossier

- tot 1 uur€ 116
- per bijkomend kwartier€ 29
- forfait verplaatsing *€ 43
* Dit tarief geldt voor de verplaatsing heen en terug, ongeacht de afstand, de verplaatsingstijd of het gebruikte vervoersmiddel.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw.

Vraag en antwoord

Een interventie met een ambulance heeft een vast tarief. Opdrachten in het kader van wettelijke brandpreventie zijn betalend.

De meeste dringende interventies van de brandweer zijn kosteloos. 

Gratis

limitatief
 • brand bestrijden
 • helpen bij overstromingen, explosies, instortingen en andere rampen
 • technische hulpverlening bij gevaar
  • mensen bevrijden uit een lift
  • drenkelingen redden
  • personen bedolven onder het puin redden
  • geknelde personen uit een voertuig bevrijden
 • coördinatie van de operaties
 • drinkwaterbevoorrading bij ernstig watertekort
 • uitrukken bij loos alarm (ter goeder trouw)

Je betaalt voor de brandweer in een aantal specifieke gevallen. Daar zit een zekere lijn in. De vervuiler betaalt. Wie door nalatigheid of slecht onderhoud gevaar of hinder veroorzaakt, krijgt een factuur. Betalend zijn ook de diensten die in principe door een professionele dienstverlener kunnen gebeuren.

Betalend

niet-limitatief
 • wespenverdelging en verdelging Aziatische hoornaars
 • vals alarm (kwaad opzet) en falend alarm (vanaf de tweede keer)
 • openbare weg beveiligen of vrijmaken bij slecht onderhoud en gebrek aan preventieve maatregelen
 • reinigen van wegen en waterlopen
 • pompwerken als er geen sprake is van stormweer of noodweer
 • voertuigen uit het water halen
 • gebouwen beveiligen
 • dieren redden en vangen
 • toegang verschaffen tot een woning
 • sleutels recupereren
 • sloten losmaken
 • schoorsteen vrijmaken

Als een brandweerinterventie betalend is, dan gaat de factuur naar de begunstigde. Dat is de persoon voor wie de interventie gebeurt. Het is niet noodzakelijk de persoon die de brandweer contacteerde. Enkele voorbeelden:

 • Een voorbijganger belt de brandweer omdat er stenen naar beneden dreigen te vallen van een gevel. Als dat het gevolg is van kennelijk slecht onderhoud, dan krijgt niet de beller, maar de eigenaar van het pand de factuur.
 • Na een ongeval zijn er vloeistoffen gelekt op de openbare weg. De eigenaar van de wagen krijgt de factuur, ook als die persoon niet aansprakelijk is voor het ongeval. Het bedrag kan via de verzekeringsmaatschappij teruggevorderd worden van de tegenpartij.
 • Bij een verlies van lading op de snelweg wordt de factuur gestuurd naar de vervoerder, bijvoorbeeld de transportfirma.

Het is mogelijk dat je niet op de hoogte bent dat de brandweer ter plaatse is gekomen. In zo'n geval is een factuur verrassend. Voor bijvoorbeeld stormschade, reinigen van de openbare weg of brandalarmen wordt de brandweer vaak ingeschakeld door omstaanders. Diegene voor wie hulp wordt verleend, betaalt de kosten. De brandweer wil vermijden dat burgers (mogelijke) noodsituaties niet melden als ze die zien.

Je betaalt de factuur met een overschrijving binnen de 30 dagen nadat ze is verstuurd.

Je bent er zelf voor verantwoordelijk om de factuur binnen de 30 dagen te betalen. Je kan later de kosten terugvorderen van de verzekeraar.

Onze facturatiedienst kan de betalingstermijn in uitzonderlijke gevallen pauzeren. Dat gebeurt alleen als de verzekeraar contact opneemt met de facturatiedienst en bevestigt dat de kosten later door de verzekeraar zullen worden betaald.

Als de factuur niet betaald is, sturen we een eerste herinnering zonder extra kosten. Haal je de nieuwe vervaldatum niet, dan volgt aangetekend een tweede betalingsherinnering. Daar zijn extra kosten aan verbonden. 

Bij niet-betaling maken we het dossier over aan een deurwaarder. 

Als er meerdere partijen betrokken zijn, bijvoorbeeld bij een ongeval, dan wordt de volledige factuur naar een van de partijen gestuurd. De brandweer kan geen uitspraak doen over de aansprakelijkheid. Het is aan de verzekeringen of het gerecht om uit te maken wie aansprakelijk is.

Als je niet aansprakelijk bent, kan je de factuur later terugvorderen van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Je bent er wel voor verantwoordelijk om de factuur binnen de 30 dagen te betalen. 

Laat je verzekeraar contact opnemen met onze facturatiedienst als je de betalingstermijn wilt laten pauzeren.

Je ontvangt een factuur zodra er contact is geweest tussen de ambulancier en de patiënt.

De melder heeft ingeschat dat er hulp nodig was. Het is zijn of haar burgerplicht om de hulpdiensten te bellen. Ook al belde je niet zelf, toch moet je de factuur betalen. 

Je ontvangt een factuur zodra er contact is geweest tussen de ambulancier en de patiënt.

De factuur staat altijd op naam van de patiënt. De brandweer kan de factuur niet richten aan de verzekering. Je maakt best afspraken met je werkgever over je werkongeval. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de factuur betaald is binnen de termijn van 30 dagen.

Je kan een interventieverslag opvragen. 

In het verslag vind je deze gegevens terug:

 • de oproepgegevens
 • het tijdstip
 • de locatie
 • de aard van de interventie
 • de vaststellingen en acties van de brandweer

Het verslag vermeldt niet de grootte van de schade. Alleen een vermoedelijke (brand)oorzaak kan vermeld worden.

Als een advies van de brandweer een voorwaarde is voor je vergunning, dan vraagt de gemeente dat rechtstreeks aan de brandweer. Dat gebeurt vooral in het kader van omgevingsvergunningen (bv. bouwaanvraag) of milieuvergunningen. Je vraagt het niet noodzakelijk zelf aan, maar je hebt het wel nodig.

Het advies is betalend en wordt rechtstreeks gefactureerd aan de begunstigde. De brandweer hanteert de tarieven uit het retributiereglement.

In uitzonderlijke gevallen kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Je neemt hiervoor contact op met de facturatiedienst.

Als je meent dat er iets mis is met je factuur, dan kun je een klacht insturen via ons formulier.

Vermeld het factuurnummer, de datum van de interventie en je motivatie voor de betwisting.