Tips voor een goede oefening

Bekijk de oefening als een kans om je personeel reflexen aan te leren. Het is maar een van de onderdelen van een sterk veiligheidsbeleid.

Evacuatieplan

Evacuatieprocedure

Alles begint met duidelijkheid over wat je van je personeel verwacht als het alarm gaat. Zijn de evacuatieplannen zichtbaar uitgehangen? Zijn de veilige verzamelplaatsen bekend? Zijn er maatregelen om te voorkomen dat mensen na de evacuatie weer het gebouw betreden? 

Organisatie

Organisatie

Betrek voor een oefening de collega's die een belangrijke rol spelen in je veiligheidsbeleid. Maak de rollen duidelijk binnen het evacuatieteam. Elke werkgever is verplicht om ook een interne brandbestrijdingsdienst te hebben, ongeacht het aantal personeelsleden. Zorg voor de oefening voor een afgesproken scenario en hou rekening met risicopatiënten of minder mobiele mensen.

Evacuatie tegel 2

Aanwezigheidslijst

Zodra je medewerkers het gebouw verlaten hebben, is het cruciaal om snel te controleren of iedereen veilig is. Je hebt een actuele checklist nodig. Dat is niet altijd evident. Denk aan thuiswerkers, zieke personeelsleden, mensen in een glijdend uurrooster of externen (zoals klanten en leveranciers). Alleen met correcte gegevens kun je een sweeping doen.

Evacuatie tegel verzamel

Begin eenvoudig

Kondig een eerste oefening aan en hou het simpel: het alarm gaat af en iedereen gaat naar de verzamelplaats(en) buiten. Als dat vlot verloopt, kan je de volgende keer voor een moeilijker scenario gaan.

  • een niet-aangekondigde oefening
  • meerdere rookmelders activeren
  • een uitgang blokkeren
  • doen alsof een persoon vermist is
Aanwezigheidslijst

Geen spel

Het is belangrijk dat alle aanwezigen de oefening serieus nemen. Alleen zo kan je er iets uit leren. Als een eerste oefening vlot verloopt, dan werkt dat motiverend voor toekomstige oefeningen. Communiceer de werkpunten na een oefening naar je personeel toe. Zo weet iedereen waar ze de volgende keer op kunnen letten.

Evacuatie tegel

Evaluatie

Je leert het meeste uit de dingen die fout gaan, en dat is net zo bij evacuatieoefeningen. Analyseer het verloop van je oefening en ga na waar het fout ging. Was de evacuatie te traag? Is er een foute beslissing genomen? Pas eventueel je procedures aan en communiceer dat goed naar je medewerkers.

Opleiding

Basisopleiding

Voor je een evacuatieoefening organiseert, kan het interessant zijn om de basisbeginselen van brand te kennen. Je medewerkers zullen zich zekerder voelen tijdens een incident dan wanneer ze absoluut niets weten over brand. Ze slaan minder snel in paniek omdat ze weten hoe een brand kan ontstaan en welke gevaren het met zich meebrengt. 

Meer info