Net na de brand

1Woning betreden

Je mag pas de woning binnen wanneer de brandweer en politie die vrijgeven. 

 • De brandweer moet de woning veilig verklaren.
 • De politie moet de brandoorzaak achterhalen.

Je meldt een vermoeden van kwaad opzet meteen aan de politie. Er kan een branddeskundige aangesteld worden om de oorzaak te onderzoeken. 

Diensten Infovoorburgers Watnabrand Betreden2
2Verzekering contacteren

Je belt zo snel mogelijk je verzekeraar voor een schadeaangifte. Als je verzekeringsagent meteen ter plaatse komt, kan de brandweer aanduiden welke schade door de bluswerken komt. De verzekeraar kan de woning met jou pas betreden als die is vrijgegeven.

 • Je verzekeraar stuurt een expert om de schade vast te stellen. Als je niet akkoord gaat met de vaststellingen mag je een tegenexpert aanstellen op kosten van je verzekeringsmaatschappij. 
 • Ruim niets op tot de experts hun werk hebben gedaan. Als je je woning wil laten schoonmaken en herstellen, dan moet je verzekeringsmaatschappij daarmee akkoord gaan.
Ons advies
3Wonen

De brandweer geeft advies aan de gemeente of een woning bewoonbaar of onbewoonbaar is. De burgemeester neemt de beslissing. Rook, waterschade, nutsleidingen, stabiliteit en structurele schade spelen mee in die beslissing. In het slechtste geval mag je niet meer in je woning. 

 • Sluit alles goed af, bijvoorbeeld bij schade aan je voordeur of je ramen. Je kan hiervoor terecht bij gespecialiseerde firma's of soms via de technische dienst van de gemeente. De politie helpt je de juiste mensen te contacteren.
 • In de meeste gevallen ben je bij brand verzekerd voor een vervangwoning. Als dat niet zo is en je nergens terechtkunt, contacteer dan het OCMW.
Diensten Infovoorburgers Watnabrand Betreden
4Gezond blijven
 • Heb je tijdens de brand rook ingeademd? Ga langs bij je huisarts voor een medische controle.
 • De schadelijke stoffen in rook blijven lang hangen na een brand. Blijf nooit langer dan nodig in een ruimte met veel rook of roet. Vergeet niet dat het voor dieren even ongezond is.

Denk aan je mentale gezondheid, want een brand is een traumatische gebeurtenis. Steun op je familie en vrienden en vraag hen om hulp. De lokale politie heeft mensen die slachtofferhulp bieden.

Ons advies

Doe snel een schadeaangifte bij je verzekeringsmaatschappij of waarschuw de eigenaar als je huurt.

 • Ruim niets op tot de expert van de verzekering langs is geweest en je de toelating hebt.
 • Neem veel foto's van de schade. Gooi niks weg tot het geïnventariseerd is door de verzekering.
 • Zorg voor een volledige lijst van bezittingen die door de brand verloren of beschadigd zijn. Vermeld hierbij de nieuwprijs.
 • Vraag een checklist bij je verzekeringsagent. Ga zorgvuldig te werk. Je hebt soms meer in huis dan je denkt.
 • Maak kopieën van alles wat je aan de verzekering bezorgt om later discussies te vermijden.
 • Je hebt het recht om ten laste van je verzekering een tegenexpert aan te stellen. Die persoon verdedigt je rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld als je niet akkoord gaat met de expertise. 
 • Soms moeten de resterende en niet-beschadigde meubels verhuisd worden naar een tijdelijke bergplaats om verdere schade te voorkomen. Vraag je verzekeraar in welke mate de verzekering rechtstreeks of via derden tussenkomt bij herstelling en reiniging. 

Na een brandweerinterventie kan je een interventieverslag opvragen. Soms heb je dat nodig bij de afhandeling van een verzekeringsdossier.

In het verslag vind je deze gegevens terug:

 • de oproepgegevens
 • het tijdstip
 • de locatie
 • de aard van de interventie
 • de vaststellingen en acties van de brandweer

Het verslag vermeldt niet de grootte van de schade. Alleen een vermoedelijke (brand)oorzaak kan vermeld worden.

Je kan een interventieverslag online opvragen via het formulier interventieverslag.

Waarschuw de maatschappijen die water, gas en elektriciteit leveren. 

 • Geef eventuele schade aan kabels, leidingen of toestellen door. 
 • Maak afspraken over de verdere levering.
 • Als je de woning blijft gebruiken of opnieuw mag gebruiken, adviseren we sterk om alle gas- en elektriciteitsvoorzieningen door een erkend installateur te laten controleren. Door hitte en rookgassen kan de installatie beschadigd zijn, ook al zie je van buitenaf geen schade.
 • Als de toevoer is afgesloten, dan moet een erkend installateur alles herstellen voordat er weer gas of elektriciteit mag geleverd worden. Er moet ook een keuring gebeuren.

Je moet de toestemming hebben van je verzekeraar om te starten met het opruimen en reinigen

 • Verlucht zo snel mogelijk. Doe dat lang genoeg zodat de brandgeur sterk is afgenomen wanneer je gaat reinigen.
 • Eet of drink niet tijdens de reiniging.
 • Was jezelf grondig na de reiniging. Rook- en roetdeeltjes blijven aan je huid plakken.
 • Door waterschade kan de woning vochtig blijven. Je kan een ontvochtiger gebruiken in de zomer of een bouwdroger huren. Doe dat alleen na de reiniging.

Muren

 • Maak een mengsel in een emmer. De ingrediënten vind je in een doe-het-zelfzaak, drogisterij of apotheek.
natriumfosfaat8 - 12 eetlepels
bleekwater50 centiliter
warm water8 liter
 • Een alternatief is een emmer water met neutraal huishoud detergent en één tas bleekwater.
 • Muren mag je wassen als ze nog nat zijn. Draag rubber handschoenen.
 • Bij ruw pleisterwerk moet je ervoor zorgen dat het roet niet in de muur dringt. Probeer eerst te wassen op een klein deel zodat je het resultaat ziet.

Kledij en textiel

 • Gebruik een stofzuiger om een lichte roetlaag op gordijnen en ander textiel te verwijderen. Gebruik geen borstel, zo veeg je het roet dieper.
 • Bij sterke vervuiling doe je kledij een nacht in een sopje van warm water en een kop handwasmiddel (bv. in een bad). 's Ochtends spoel je alles en kun je het wassen.
 • Je kan een droogkuis of professionele reiniger inschakelen.

IJzerwaren

 • Rook tast ijzerwaren sterk aan. Haal sloten en scharnieren uit elkaar en olie ze in.
 • Koper en brons behandel je best zo snel mogelijk, want rook kan binnen de 24 uur aanvreten. Gebruik wat zout op een citroen of zout op een doek met azijn om te reinigen.

Geur

 • Verlucht de ruimte goed en verwijder al het materiaal dat met rook verontreinigd is. 
 • Als de verluchting niet voldoende helpt, dan kan je gedurende een nacht een schaal in de ruimte plaatsen met puur azijn, een aantal stukken houtskool of een aantal scheppen natriumbicarbonaat-bakpoeder (soda). Dat absorbeert de geur.
 • Koelkast: Was de koelkast met een mengsel van lauw water en natriumbicarbonaat-bakpoeder (soda). Een alternatief is een sopje van azijn en water. Achteraf was je de koelkast opnieuw met water en detergent.
 • Kussens en matrassen: Het is quasi onmogelijk om rookgeur uit kussens of matrassen te krijgen. Als je ze toch nog moet gebruiken, dan droog je ze eerst volledig in de open lucht. Dek ze voor gebruik af met een kunststofhoes. 

Voedsel

 • Voedsel, conserven of medicijnen die uit de ruimte komen waar brand of rook is geweest, mogen niet meer gebruikt worden.
 • Beschadigde blikken met bijvoorbeeld uitstulpingen mag je niet meer gebruiken.
 • Blikken of bokalen zonder schade kan je gewoon afwassen.
 • Diepvriezers (als die niet betrokken zijn bij de brand) blijven na de stroomuitval nog enkele uren koud genoeg. Ontdooid voedsel mag je nooit opnieuw invriezen.

Afval

 • Probeer brandresten zo veel mogelijk in vuilniszakken te verpakken. Je kan ze als restafval meegeven.
 • Bij grote brandresten moet je soms een container huren. Bespreek dat met je verzekeraar.

Asbest

 • Als er asbestmaterialen door de brand beschadigd zijn, is een sanering wellicht nodig. Informeer je hierover bij de milieudienst van je stad of gemeente.

Na een brand licht je best een aantal mensen in:

 • verzekeraar
 • familie en vrienden
 • werkgever
 • verstrekker van hypothecair krediet (bank)
 • school van je kinderen
 • post bij (tijdelijke) verhuis
 • gas-, water- en elektriciteitsmaatschappij

Als het gebouw veilig toegankelijk is, haal je best een aantal bezittingen naar buiten.

 • identiteitskaart of eID
 • rijbewijs
 • bril, hoorapparaat en prothetische hulpmiddelen
 • geboorteakte
 • trouwboekje
 • verzekeringspapieren
 • medische informatie (bv. gebruiksvoorschriften van medicijnen)
 • diploma's
 • testamenten
 • kredietkaart, cash, aandelen en juwelen

Meer advies