Taken Interventies Specialisaties Waterongevallen2

Waterongevallen

Brandweerduikers redden mensen of dieren uit het water, leveren bijstand bij zoekacties of duiken om een andere dringende reden. Een interventieteam bestaat uit een interventieduiker, een veiligheidsduiker en een seingever. Er is steeds versterking mogelijk van andere posten in de zone.

Taken Interventies Specialisaties RED

RED-team

De leden van het RED-team staan in voor evacuaties in de hoogte, in de diepte en in besloten ruimtes. Met allerhande touwtechnieken weten ze hulp te bieden vanuit slecht bereikbare plekken.

Taken Interventies Specialisaties Reddenvandieren

Redden van dieren

Het ene dier is het andere niet. Bij een interventie houdt het team Redden van dieren rekening met de anatomie van het dier. Het doel is om (bijkomende) verwondingen te vermijden en veilig te werken.

Taken Interventies Specialisaties chauffeur2

Chauffeurs

Chauffeurs brengen hun collega's snel en veilig naar de interventie. Daar bedienen ze de pomp of de ladder. Ze leveren logistieke middelen aan. Ze kennen hun gebied en volgen omleidingen op. Je helpt ze door altijd een reddingsstrook te vormen in de file.

Taken Interventies Specialisaties IGS

Industrie en Gevaarlijke Stoffen (IGS)

De leden van IGS bestrijden industriële branden en incidenten met gevaarlijke stoffen. Enkele opdrachten: grootschalige brandbestrijding met blusschuim, het afdichten van een chemisch lek en het meten van een concentratie schadelijke stoffen. Specifieke opleidingen bij IGS zijn gaspakdrager en meetploeg.

Taken Interventies Specialisaties Dispatching

Dispatching

De brandweerdispatchers ondersteunen de interventies met software en radiocommunicatie. Ze hebben een operationele bril op in het bredere team van Dispatch & IT.

Taken Interventies Specialisaties Zware THV

Zware Technische Hulpverlening

Bij Zware Technische Hulpverlening gaat het over bijstand bij ongevallen, beknellingen of instortingen. Alle brandweerlieden moeten overweg kunnen met het basismateriaal. Bepaalde werktuigen en technieken zijn verbonden aan de zogenoemde zware materiaalwagens op verschillende posten. Een materiaalwagen levert extra of sterker materiaal aan ter ondersteuning.

Taken Interventies Specialisaties GWT

Groot Watertransport (GWT)

Het Groot Watertransport (GWT) is een systeem van pompen, slangen en monitoren om vanuit open water grote hoeveelheden bluswater te voorzien. Er zijn verschillende opstellingen en combinaties mogelijk. De onderdelen zijn verspreid over de posten.

Taken Interventies Specialisaties CET

Casualty Extraction Team (CET)

Het Casualty Extraction Team (CET) komt in actie als er veel slachtoffers moeten geëvacueerd worden. Denk aan een gasontploffing of een treinongeval, maar ook in bijstand van de politie na een terreuraanslag. De leden trainen ook op Urban Search and Rescue (USAR), om mensen uit ingestorte gebouwen te kunnen halen.

Taken Interventies Specialisaties Reddingshonden

Reddingshonden

De kynologen of hulphondengeleiders zoeken bedolven personen, zoals bijvoorbeeld het geval is na de instorting van een gebouw. Ze kunnen opgeroepen worden voor interventies in het hele land.

Taken Interventies Specialisaties Brandanalyse

Brandanalyse

Het team brandanalisten probeert vanuit het idee van de veiligheidsketen te leren uit de brand. Ze bekijken het verloop van de brand en het optreden van de brandweer. Dat is ook waardevol voor de collega's van Preventie. Let op, onze brandanalisten zijn geen gerechtelijke branddeskundigen.

Taken Interventies Specialisaties FIST2

Fire Stress Team (FiST)

Het Fire Stress Team (FiST) is een netwerk van hulpverleners over heel Vlaanderen. Ze ondersteunen collega's die het zwaar hebben na een interventie of een ingrijpende gebeurtenis.

Meer over interventies