Vraag en antwoord

Een interventieplan bevat alle relevante informatie voor de brandweer om een interventie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het bevat grondplannen, foto's, contactpersonen, inlichtingen over de gebouwen en aanwezige risico's. 

Met het interventieplan kennen de brandweerploegen de toegangsmogelijkheden tot het terrein nog voor ze ter plaatse zijn. Ze kunnen inschatten hoeveel mensen er aanwezig zijn en kennen de plaatsen waar zich bijzondere gevaren bevinden. 

De brandweer gebruikt de informatie voor haar eigen hulpverlening, maar de gegevens kunnen ook gedeeld worden met andere diensten en overheden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het kader van noodplanningsoefeningen of interventies in grensgebieden met andere hulpverleningszones. 

De preventiedienst van de brandweer bepaalt of het opstellen van een interventieplan zinvol is. Belangrijke parameters daarvoor zijn de grootte en de complexiteit van de locatie, grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en de zelfredzaamheid van de aanwezigen. 

Als je een interventieplan nodig hebt, dan laat de brandweer dat zelf weten aan het bedrijf. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de aanbevelingen in een brandpreventieverslag

Als je de vraag krijgt om een interventieplan te maken, dan neem je zelf contact op met de Dienst Tekenbureau van de Directie Proactie. Stuur een bericht.

Een interventieplan maak je op het Digitaal Interventieplatform (DIP). Dat is software om interventieplannen te maken volgens een standaard. Alle details over het opmaken van een interventieplan vind je in de Handleiding DIP (zie Downloads).

De procedure van begin tot eind:

 1. Neem op basis van aanbevelingen uit het verslag van de preventiedienst van de brandweer contact op met Dienst Tekenbureau van de Directie Proactie. Stuur een bericht.
 2. Je krijgt via e-mail een uitnodiging van de brandweer om een dossier op te starten in DIP.
 3. Je maakt je login aan, aanvaardt je dossier en installeert de DIP-software.
 4. Je voert zelf de gevraagde gegevens in en voegt indien nodig plannen en andere informatie toe. Je krijgt hierbij ondersteuning van het tekenbureau van de brandweer.
 5. Je kan eventueel een editor uitnodigen die met jou aan het dossier kan werken (bv. een collega, een architect ... ).
 6. Je dient je dossier in via de software.
 7. Het tekenbureau bekijkt jouw dossier. Als er een goedkeuring volgt, is het dossier afgewerkt. Bij een niet-goedkeuring wordt het dossier opnieuw beschikbaar gesteld zodat je het kan aanpassen.
 8. Als het dossier is goedgekeurd, wordt het ter beschikking gesteld aan de brandweer. Je kan het dossier nu niet meer bewerken.
 9. Jaarlijks ontvang je een herinneringsmail om je dossier indien nodig te actualiseren.

Het Digitaal Interventieplatform (DIP) is software waarmee je een interventieplan maakt volgens een standaardsjabloon van de brandweer. In het programma vul je stap per stap informatie in: plannen, pictogrammen, contactgegevens, aanwezige risico's ... Op basis van de gegevens die je invoert, stelt het programma automatisch het dossier samen. 

Alle interventieplannen zien er zo hetzelfde uit. Zo zijn de plannen makkelijker te gebruiken door de brandweerploegen op het terrein.

DIP heeft ook voordelen voor het bedrijf zelf. Je kan altijd de laatste versie van je dossier raadplegen. Je kan vragen stellen aan de brandweer. 

Het interventieplan is tot slot een goede aanzet voor je intern noodplan. Dat is steeds de verantwoordelijkheid van je eigen preventieadviseur in het kader van een brandpreventiedossier.

De eerste keer dat je het Digitaal Interventieplatform (DIP) wil gebruiken, moet je de software downloaden

De toepassing heeft geen ondersteuning voor Apple. Je hebt extra software nodig om DIP te starten op een toestel van Apple, bijvoorbeeld VirtualBox of Parallels. Je hebt wel een licentie van Windows nodig. 

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn doorgaans te wijten aan ontbrekende rechten om software te installeren. Er zijn ook problemen bekend met de virusscanners van Avast. Vraag een oplossing aan je eigen IT-contactpersoon.

Krijg je een foutmelding 'server communicatie fout'? Dat betekent dat de internetverbinding niet beschikbaar is.

Als je je registratiecode kwijt bent of andere problemen ondervindt, kan je steeds contact opnemen met de collega's van Proactie bij Brandweerzone Centrum. Stuur een bericht.

Een interventieplan is een werkdocument voor de brandweer. Een brandweerploeg gebruikt het bij een interventie in een gebouw of op een site met bijzondere risico's. 

Een intern noodplan is een wettelijke verplichting en verantwoordelijkheid voor de werkgever. De brandweer komt hier niet aan te pas. De werkgever moet gepaste procedures opstellen voor:

 • de uitvoering van de taken toevertrouwd aan de (intern) brandbestrijdingsdienst
 • de evacuatie van personen
 • de evacuatieoefeningen
 • het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand
 • de informatie en de opleiding van de werknemers

Voor het opstellen van deze procedures vraagt de werkgever het advies van de eigen preventieadviseur.

Contact

De Dienst Tekenbureau beheert de interventieplannen en sleutelkluizen. De communicatie over dossiers gebeurt via het Digitaal Interventieplatform (DIP).

Wil je de Dienst Tekenbureau contacteren? Stuur een bericht naar tekenbureau@bwzc.be.

Over Ons Bestuur Directieteam Hero