Interventieplan

Een interventieplan bevat alle informatie van een locatie die voor de brandweer belangrijk is. Dat gaat over grondplannen, foto's, contactpersonen en aanwezige risico's. Denk bijvoorbeeld aan een groot chemisch bedrijf of een zorginstelling. Een interventieplan is niet hetzelfde als een intern noodplan of een brandpreventiedossier. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf of de instelling.

De brandweer bepaalt zelf welke bedrijven en sites een digitaal interventieplan moeten maken. Dat gebeurt op advies van de directie Preventie. Belangrijke parameters zijn de grootte en complexiteit van een locatie, grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en de zelfredzaamheid van de aanwezigen. 

Interventieplan
Over Ons Team Proactie Digitaal Interventieplan3

Sleutelkluis

Een sleutelkluis is een inbraakveilig kluisje waarin sleutels, badges of codes bijgehouden worden. Elke brandweerploeg heeft een loper, een sleutel die op alle sleutelkluizen past. Zo verliezen ze bij een interventie geen tijd en vermijden ze schade.

De plaatsing van een sleutelkluis gebeurt doorgaans op advies van de diensten van Preventie.

Een sleutelkluis kan nuttig zijn voor:

  • een afgesloten terrein met bijzondere risico's
  • een instelling met nachtverblijf, zoals een ziekenhuis, hotel of woonzorgcentrum
Sleutelkluis
Brandveiligheid voorprofessionelen Sleutelkluis Ingemetseld 2

De 5 schakels van de veiligheidsketen

De brandweer reageert niet alleen op noodsituaties. Onze werking is gebaseerd op het idee van de veiligheidsketen: een keten van 5 schakels zonder begin of einde. Een zwakke schakel verhoogt de kans op een brand of een slechte reactie van de hulpdiensten.

1

Proactie

Alles begint bij het voorkomen van onveiligheid. Dat doet de brandweer door risico's te inventariseren. We proberen de structurele oorzaken van onveiligheid weg te nemen. Dat lijkt voor de hand liggend, maar het is in de praktijk een moeizaam proces. Proactieve maatregelen kosten veel geld en bewijzen pas hun nut bij calamiteiten. De resultaten blijven onzichtbaar: het gaat niet fout.

Voorbeeld: De brandweer geeft advies bij de aanleg van straten, wijken en pleinen.

2

Preventie

De brandweer neemt concrete maatregelen om onveilige situaties te vermijden. We proberen onze burgers (brand)veilige reflexen aan te leren met campagnes, voordrachten en events. Want de brandweer komt per definitie altijd te laat. Jezelf kunnen redden, is ontzettend belangrijk. Er is ook een controlerend luik aan preventie waarbij de brandweer zich baseert op de wettelijke regelgeving.

Voorbeeld: De brandweer geeft een ongunstig advies over de brandveiligheid in een horecazaak. De gemeente sluit daarna de zaak tijdelijk.

3

Preparatie

Als het alarm gaat, moet de brandweer perfect voorbereid zijn. Preparatie gaat over goed opgeleid personeel, gebruiksklaar materiaal en betrouwbare informatie. Als er ondanks proactie en preventie toch iets misgaat, dan staan we klaar.

Voorbeeld: Elke brandweerman of -vrouw volgt jaarlijks minstens 24 uur opleidingen en doet minstens 24 uur oefeningen.

4

Repressie

Hier gaat het over de daadwerkelijke bestrijding en beperking van brand. De voorwaarden voor succes zijn ervaring en samenwerking. Dat geldt niet alleen binnen de brandweer, maar ook met de andere hulpdiensten.

Voorbeeld: Een brandweerploeg bevrijdt een geknelde persoon uit een wagen in overleg met een MUG-arts.

5

Nazorg

Na een interventie willen we terug naar de normale situatie. Dat hoeft niet per se de oude situatie te zijn. Van een ramp leren we net vaak dat er iets anders moet. Nazorg omvat ook aandacht voor de slachtoffers, ondersteuning voor eigen personeel en leermomenten voor de brandweer.

Voorbeeld: Na een interventie bespreekt de brandweerploeg de inzet en kan er geventileerd worden. De bevelvoerder geeft enkele dagen later een debriefing.

Contact

De Dienst Tekenbureau beheert de interventieplannen en sleutelkluizen. De communicatie over dossiers gebeurt via het Digitaal Interventieplatform (DIP).

Wil je de Dienst Tekenbureau contacteren? Stuur een bericht naar tekenbureau@bwzc.be.

Over Ons Bestuur Directieteam Hero