Regelgeving parkeergebouwen

Je moet zeker voldoen aan de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing.

De Vlaamse hulpverleningszones passen ook de Regels van goed vakmanschap (pdf) van Fireforum vzw toe over elektrische voertuigen in parkeergarages. In bestaande gebouwen hebben ze vooral een invloed op de compartimentering en de bescherming van structurele elementen.

De brandweer stelt een aantal eisen voor parkeergebouwen waar elektrische voertuigen worden geparkeerd of geladen:

 • Een brandend elektrisch voertuig moet makkelijk kunnen weggesleept worden. Daarom mogen elektrische voertuigen alleen geparkeerd worden op het niveau het dichtst bij het evacuatieniveau.
 • De hulpdiensten moeten aan de hand van duidelijke signalisatie kunnen zien waar de elektrische voertuigen worden geparkeerd en geladen.
 • Een algemene branddetectie: minstens rookdetectors, bij voorkeur ook CO-melders. 
 • Een mogelijkheid tot ventilatie bij kleine parkeergebouwen.
 • Laadpalen in (ondergrondse) parkeergarage:
  • 1 laadpaal per parkeerplaats in functie van de kabelhygiëne.
  • Alleen de gewone AC-laders zijn toegelaten (IEC 61851-1). DC snelladers zijn verboden in ondergrondse constructies.
  • Laadpalen moeten zo dicht mogelijk bij de uitrit (dichtst bij evacuatieniveau).
  • Laadpalen moeten automatisch uitschakelen als ze aangereden worden of als de branddetectie geactiveerd wordt.
  • Er moet een brandweerschakelaar zijn bij de ingang van de parkeergarage om de stroom af te schakelen.
  • Een verdeelbord in een gecompartimenteerde controlekamer (indien aanwezig).

De brandweer heeft ook enkele aanbevelingen:

 • Rust de ondergrondse parking uit met droge leidingen voor bluswater.
 • Maak het mogelijk om de afvoerpompen van het water uit te schakelen bij een incident.
 • Neem maatregelen om het voertuig makkelijk te kunnen wegslepen of in de garage te kunnen onderdompelen in water.

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero