Regelgeving kinderopvang

Kinderopvang wordt opgedeeld in 2 categorieën:

 • Gezinsopvang
  Een kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider (onthaalouder) die maximaal 8 kinderen tegelijk opvangt.

 • Groepsopvang
  Een grotere kinderopvang met meerdere kinderbegeleiders die minimaal 9 kinderen tegelijk opvangt. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw. Groepsopvang wordt ook kinderdagverblijf of crèche genoemd. 

Een groepsopvang moet voldoen aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters, in het bijzonder artikel 23, bijlage 2 (pdf).

Een kinderdagverblijf of crèche valt onder groepsopvang. De groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Er zijn ten minste 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig. 

Als organisator van groepsopvang moet je infrastructuur voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Dat moet je kunnen aantonen met een brandveiligheidsattest A of B. Dat attest heb je nodig voor je vergunning bij Kind en Gezin. 

Kinderen thuis opvangen als onthaalouder noemen we gezinsopvang. Er is geen brandveiligheidsattest nodig. Toch zijn er een aantal verplichtingen met betrekking tot de brandveiligheid:

 • Verplicht 1 werkende rookmelder per bouwlaag.
 • Je mag niet roken in de omgeving waarin je kinderen opvangt.
 • Je moet een risicoanalyse maken. Op de website van Opgroeien lees je hoe je dat doet.

Gezinsopvang doet men meestal in de eigen woning. Hiervoor bestaat geen specifieke wetgeving. In Vlaanderen is het plaatsen van één werkende rookmelder per bouwlaag altijd verplicht.

Er wordt geen brandveiligheidsattest gevraagd. Uiteraard blijven brandpreventiemaatregelen wel belangrijk. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom is er een zelfevaluatietool die kan helpen bij het evalueren van de brandveiligheid van je locatie.

Je hebt een brandveiligheidsattest nodig voor een groepsopvang

Bezorg de burgemeester van de gemeente waar de groepsopvang gelegen is het aanvraagformulier (docx). De brandweer wordt rechtstreeks ingelicht en voert een controle uit. Voor de diensten van de brandweer gelden tarieven.

Je vindt hier meer informatie over op de website van Kind & Gezin.

Je hebt geen brandveiligheidsattest nodig voor een gezinsopvang

Een controle van een groepsopvang gebeurt automatisch bij een aanvraag van een brandveiligheidsattest. Die procedure start je bij de gemeente waar het pand gelegen is. De brandweer wordt rechtstreeks door de gemeente gevraagd voor een controle.

Je kan altijd een vrijblijvende controle of een hercontrole aanvragen. Dat gebeurt via ons Preventieportaal. Voor de prestaties van de brandweer gelden tarieven.

Je kan bij de Technische Commissie Brandveiligheid een afwijking aanvragen als je groepsopvang niet kan voldoen aan één of meer van de specifieke brandveiligheidsnormen voor groepsopvang. Bij een afwijkingsaanvraag stel je een alternatieve oplossing of maatregel voor die een gelijkwaardig veiligheidsniveau moet bieden.

Je vindt alle info over de afwijkingsprocedure op de website van het Departement Zorg.

Bij een controle vraagt de brandweer alle technische keuringen en onderhoudsattesten op. Denk aan:

 • centrale verwarming
 • schoorstenen
 • branddetectie en bestrijdingsmiddelen
 • elektrische installaties

De verplichtingen voor voorzieningen voor ouderenzorg lees je in de Checklist attesten Kinderopvang (pdf).

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero