Duid de brandklasse aan

Het is de bouwheer die de brandklasse correct moet aanduiden bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er geen brandklasse staat, past de brandweer de strengste eisen toe in haar advies. 

Omgevingsvergunning
Brandveiligheid Professioneel Vergunning advies

Regelgeving industriegebouwen

Een industriegebouw is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat omwille van zijn constructie en inrichting bestemd is voor:

 • bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen
 • bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen
 • bedrijfsmatig houden van dieren

Industriegebouwen die onder deze definitie vallen, kennen een zeer grote diversiteit in aard van activiteiten:

 • bewerking en verwerking van grondstoffen en (half)afgewerkte producten
  productiehal voor PVC-profielen, verbrandingsoven voor afvalverwerking, assemblagehal voor huishoudelektro, brouwerij, schrijnwerkerij, werkplaats voor herstellingen, naaiatelier, drukkerij ... 
 • opslag, overslag en distributie van grondstoffen en (half)afgewerkte producten
  havenopslagplaats, houtopslag, koelruimte voor diepvriesproducten, stelplaats van bussen ...
 • bedrijfsmatig kweken en opslaan van gewassen
  tuinbouwserre, bulkopslag van graan
 • bedrijfsmatig houden van dieren
  kippenkwekerij, paardenstoeterij ... 
 • productie en verdeling van energie en communicatie
  elektriciteitscentrale, zendstation

Deze gebouwen zijn geen industriegebouwen volgens de wet. Ze moeten niet beantwoorden aan de technische eisen van bijlage 6:

 • gebouwen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek
  bioscoop, concertzaal, toonzaal, showroom, grootwarenhuis, tuincentrum, detailhandel, bankkantoor, hotel, ziekenhuis, woonzorgcentrum
 • industriegebouwen met beperkte omvang (één bouwlaag en totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m²
 • constructies die niet als gebouw worden ingedeeld
  chemische installatie, silo, tankpark in open lucht
 • delen van industriegebouwen waarin er geen industriële activiteit plaatsvindt of waarin de activiteit niet noodzakelijk verbonden is met een industriële activiteit
 • constructies voor niet-bedrijfsmatige industriële activiteiten
  houden van dieren als hobby, constructie voor eigen groentekweek

Ze moeten echter wel beantwoorden aan andere brandveiligheidsnormen uit het koninklijk besluit van 7 juli 1994.

Nieuwe industriegebouwen en uitbreidingen moeten voldoen aan de normen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing (pdf), meer bepaald bijlage 6.

Voor bestaande gebouwen waarvan de vergunningsaanvraag ingediend werd voor 15 augustus 2009 geldt bijlage 6 niet. Ze kan gebruikt worden als regel van goed vakmanschap. Er zijn echter wel andere brandveiligheidsnormen, zoals voor arbeidsplaatsen.

Er zijn 3 brandklassen voor industriegebouwen: A, B en C. Het is de bouwheer die de brandklasse correct moet aanduiden bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Let op, want als je niets aanduidt op je aanvraag, dan beland je automatisch in brandklasse C en past de brandweer de strengste regelgeving toe.

Je leest meer over het bepalen van de brandklasse in de Infofolder De klassering van industriegebouwen (pdf) van de FOD Binnenlandse Zaken.

De hulpverleningszones in Vlaanderen volgen bij advies rond de opslag van gevaarlijke goederen de Richtlijn Opslagplaats voor gevaarlijke goederen (pdf). De richtlijn is ontwikkeld in overleg met bedrijven uit de sector.  

Voor serres is het moeilijk om aan deze voorschriften te voldoen, omdat ze sterk afwijken van de ‘klassieke’ industriegebouwen. De wetgeving voorziet een mogelijkheid om een afwijking te vragen voor eisen die je niet kunt respecteren. 

Om de afwijkingsaanvraag vlot te laten verlopen zijn er type-oplossingen (pdf) uitgewerkt voor glazen serres en folieserres met 1 laag folie. De oplossingen zijn gebaseerd op bestaande en goedgekeurde dossiers. 

De wetgeving voorziet een mogelijkheid om een afwijking te vragen voor eisen die je niet kunt respecteren. Dat kan op voorwaarde dat je een alternatief voorstelt met een gelijkwaardig veiligheidsniveau. 

Brandweerzone Centrum is niet bevoegd om afwijkingen toe te staan op de basisnormen.

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero