Vooradvies omgevingsvergunning

In het normenboek werd in artikel 1.3 opgenomen dat de aanvrager van een omgevingsvergunning in bepaalde situaties verplicht is een vooradvies aan te vragen aan de bevoegde hulpverleningszone. Dat betekent nog voor de start van de procedure.

Belangrijk: Brandweerzone Centrum geeft geen schriftelijk vooradvies voorafgaand aan een vergunningsprocedure. Wij geven alleen officieel advies tijdens de procedure van de omgevingsaanvraag op basis van de plannen die op het Omgevingsloket staan.

Een bespreking met een van onze experts brandpreventie is wel mogelijk vooraf. Een bespreking is vrijblijvend en heeft geen bindende waarde. Het is een betalende dienst. Het bewijs van de aanvraag voor een bespreking kan volgens het normenboek gebruikt worden als vooradvies bij een omgevingsaanvraag. Dit bewijs vind je terug op ons Preventieportaal.

Meer over advies & controle