Na een brandweerinterventie kan je een interventieverslag opvragen via ons formulier. Soms heb je dat nodig bij de afhandeling van een verzekeringsdossier. 

Je kan een digitale kopie krijgen van het interventieverslag. Daarin staan

  • de oproepgegevens
  • het tijdstip
  • de locatie
  • de aard van de interventie
  • de vaststellingen en acties van de brandweer

Het verslag beschrijft niet de grootte van de schade. Alleen een vermoedelijke (brand)oorzaak kan vermeld worden. 

Wat na brand
Diensten Infovoorburgers Interventieverslag Hero

Aanvraag interventieverslag

Een interventieverslag kan aangevraagd worden als de interventie minder dan een jaar geleden plaatsvond en de interventie niet door het gerecht onderzocht wordt. De brandweer beantwoordt je aanvraag binnen 14 dagen.

Stap 1Wie
Stap 2Wat

Bijvoorbeeld brand, wateroverlast, stormschade ...