Regelgeving scholen

Bestaande gebouwen moeten voldoen aan de norm NBN S21-204

Nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen hebben bijkomende eisen. Die staan in de norm NBN S21-204-2:2020. Het is een aanvulling op de federale basisnormen voor brandpreventie.

De bijkomende eisen hebben betrekking op:

 • compartimentering en evacuatie
 • voorschriften voor sommige bouwelementen
 • voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten
 • voorschriften voor sommige lokalen
 • uitrusting van de schoolgebouwen

Je kan de normen aanschaffen op de website van NBN.

Een brandpreventieverslag is een verslag dat opgemaakt wordt om advies te geven over de brandveiligheid in een school. Het is het resultaat van een controle, bijvoorbeeld door de brandweer. 

Bij voorkeur stelt de preventiedienst van de brandweer dat verslag op. Voor een controle gelden tarieven. Ook een bevoegd persoon (preventieadviseur niveau 1) mag het maken. 

Een brandpreventiedossier is een verplichting voor elke arbeidsplaats. Het dossier omvat alle wettelijke documenten die bedoeld zijn om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken. De werkgever moet het dossier opstellen en actueel houden. De onderwijsinspectie vraagt het dossier op.

Het brandpreventiedossier is een verzameling van elementen:

 • risicoanalyse
 • organisatie en opleiding van de brandbestrijdingsdienst
 • intern noodplan
 • evacuatieplannen
 • interventiedossier
 • rapporten en evaluatie van de evacuatieoefeningen
 • lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand
 • logboek van de vereiste periodieke controles

Een controle vraag je aan op het Preventieportaal van Brandweerzone Centrum. Voor een controle gelden tarieven.

Een controle op de brandveiligheid gebeurt op vraag van de school. De brandweer doet een rondgang, checkt de regelgeving en het brandpreventiedossier en levert een brandpreventieverslag af.

Een brandpreventieverslag mag voor scholen ook door een preventieadviseur niveau 1 worden opgemaakt.

Je kan altijd een vrijblijvende controle of een hercontrole aanvragen op ons Preventieportaal.

Bij een controle vraagt de brandweer alle technische keuringen en onderhoudsattesten op. Denk aan:

 • centrale verwarming
 • schoorstenen
 • branddetectie en bestrijdingsmiddelen
 • elektrische installaties

De verplichtingen voor scholen lees je in de Checklist attesten School (pdf).

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero