Regelgeving ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen moeten voldoen aan de normen van het KB van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen (pdf) en de technische specificaties die zijn opgenomen in de bijlagen van het besluit. 

Je vraagt een brandveiligheidsattest voor een ziekenhuis aan op ons Preventieportaal.

Een controle van een ziekenhuis gebeurt automatisch bij een aanvraag van een brandveiligheidsattest. Dat doe je op ons Preventieportaal.

Je kan altijd een vrijblijvende controle of een hercontrole aanvragen. Dat gebeurt via ons Preventieportaal. Voor de prestaties van de brandweer gelden tarieven.

Je kan bij de Technische Commissie Brandveiligheid een afwijking aanvragen als je ziekenhuis niet kan voldoen aan één of meer van de specifieke brandveiligheidsnormen. Bij een afwijkingsaanvraag stel je een alternatieve oplossing of maatregel voor die een gelijkwaardig veiligheidsniveau moet bieden.

Je vindt alle info over de afwijkingsprocedure op de website van Departement Zorg.

Brandweerzone Centrum is niet bevoegd om afwijkingen toe te staan op de basisnormen.

Bij een controle vraagt de brandweer alle technische keuringen en onderhoudsattesten op. Denk aan:

  • centrale verwarming
  • schoorstenen
  • branddetectie en bestrijdingsmiddelen
  • elektrische installaties

De verplichtingen voor voorzieningen voor ouderenzorg lees je in de Checklist attesten Ziekenhuis (pdf).

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

  • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
  • een (brandveiligheids)attest aanvragen
  • een controle aanvragen
  • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero