Regelgeving meergezinswoning

Een meergezinswoning is een woonvorm waar woningen 'gestapeld' zijn. Dat wil zeggen dat er zich boven en/of onder de woongelegenheid van een huishouden nog andere woongelegenheden bevinden.

 • appartementen
 • gestapelde woningen
 • studio's
 • kamers
 • assistentiewoningen
 • kamers in een woonzorgcentrum
 • ... 

Een eengezinswoning daarentegen is een woning bewoond door leden van één huishouden. Het is een grondgebonden woning. Dat wil zeggen dat de woning op de begane grond staat en dat er zich geen woningen boven of onder bevinden. 

Let op. Er zijn verschillende woonvormen denkbaar die stedenbouwkundig een 'grondgebonden' eengezinswoning kunnen zijn, maar voor de brandweer toch als meergezinswoning worden beoordeeld omdat ze 'gestapeld' zijn en daarom structureel afhankelijk van elkaar. 

Je leest alle details over wat als meergezinswoning wordt beschouwd in de Interpretatie eengezinswoning en meergezinswoning (pdf).

Middelhoge en hoge gebouwen van na 26 mei 1995 en lage gebouwen van na 1 januari 1998 moeten voldoen aan het koninklijk besluit Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing. Daar vallen in de praktijk alle nieuwe en recente meergezinswoningen onder.

De hoogte van je gebouw bepaalt aan welke bijlage je moet voldoen van de basisnormen. Er zijn 3 categorieën: laag, middelhoog en hoog. Hoe je de hoogte bepaalt, lees je in de Interpretatie conventionele hoogte (pdf).

Brandweerzone Centrum past bijkomende operationele richtlijnen toe.

Brandweerzone Centrum heeft bijkomende richtlijnen voor de bereikbaarheid van nieuwe meergezinswoningen. 

Elke woonentiteit in een meergezinswoning, zoals een appartement, moet bereikbaar zijn voor de ladderwagen van de brandweer:

 • Er moet een gevelopening of terras zijn.
 • De horizontale afstand tussen de opstelplaats van de ladderwagen en de gevelopening is maximaal 10 meter.

De brandweer moet elke lift kunnen bereiken via gemeenschappelijke delen. Daarom is het niet toegelaten dat een lift rechtstreeks uitkomt in een appartement.

Voor een meergezinswoning is een controle niet verplicht.

Je kan altijd een vrijblijvende controle of een hercontrole aanvragen. Dat doe je op ons Preventieportaal. Voor de prestaties van de brandweer gelden tarieven.

Bij een controle vraagt de brandweer alle technische keuringen en onderhoudsattesten op. Denk aan:

 • centrale verwarming
 • schoorstenen
 • branddetectie en bestrijdingsmiddelen
 • elektrische installaties

De verplichtingen voor meergezinswoningen lees je in de Checklist attesten Meergezinswoning (pdf).

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero