474 beroeps
414 vrijwilligers
14.720 interventies vorig jaar

Beroepsbrandweer

Ongeveer de helft van onze brandweerlieden is beroeps. Brandweer is hun hoofdjob. Ze werken in 4 ploegen en in shifts van 12 uur. Er zijn 4 kazernes met beroeps: Gent, Melle, Expo (Gent) en Elslo (Evergem). In brandweerpost Deinze is er overdag een beroepsbezetting. 

Naast de interventies zijn de pompiers elke dag bezig met karweien, opleidingen, oefeningen, sport en ondersteunende taken. Er zijn verschillende teams om specifieke interventies veilig af te handelen: duiker, gaspakdrager (IGS), RED-team (klimteam), redden van dieren, chauffeur of dispatcher.

Specialisatieteams
Over Ons Team Brandweer Beroepsbrandweer

Vrijwillige brandweer

De andere helft van ons brandweerpersoneel is vrijwilliger. Brandweervrijwilligers zijn thuis of op hun werk als ze opgeroepen worden. Ze rijden naar de kazerne, trekken hun interventiekledij aan en rijden naar de interventie. Als vrijwillige brandweer kiezen ze zelf wanneer ze zich beschikbaar stellen voor interventies. Dat is meestal in hun vrije tijd, maar het kan ook tijdens hun hoofdjob. 

De term vrijwilliger is misleidend, want een vrijwilliger is net zo professioneel als een beroepsbrandweerman. De opleidingen en de fysieke vereisten zijn dezelfde. Brandweerzone Centrum heeft 10 kazernes met brandweervrijwilligers.

Word vrijwillig brandweer
Over Ons Team Brandweer Vrijwillige Brandweer

"Help de brandweer en vorm àltijd een reddingsstrook in de file."

Michiel De Bie
Brandweerman
Cutout
Vrijwilliger2

Graden

Net als bij het leger of de politie kent de brandweer een systeem van rangen. Er zijn 8 graden: brandweerman, korporaal, sergeant, adjudant, luitenant, kapitein, majoor en kolonel

Over Ons Team Brandweer Manschappen 2

Manschappen

Brandweermannen en korporaals zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken. Ze vormen bijvoorbeeld de aanvalsploeg bij een brand of voeren karweien uit in de kazerne. Daar hoort ook koken bij. Alle brandweerlieden moeten ervoor zorgen dat ze fysiek paraat blijven door te sporten. Ze houden hun kennis actueel met opleidingen en oefeningen.

In Brandweerzone Centrum herken je een brandweerman of korporaal aan de witte helm.

Over Ons Team Brandweer Graden Onderofficieren

Onderofficieren

Sergeanten werken als ploegbazen. Ze leiden bij een interventie en ook in de kazerne hebben ze de dagelijkse leiding. Ze zorgen ervoor dat het werk uitgevoerd wordt. Sergeanten ondersteunen opleidingen en logistiek. Adjudanten zijn sterke organisatoren. Ze maken de planning en volgen de personeelsadministratie op.

In Brandweerzone Centrum herken je een sergeant of adjudant aan de zwarte helm en zwarte schouderstukken.

Over Ons Team Brandweer Officieren

Officieren

De graden van officieren zijn luitenant, kapitein, majoor en kolonel. Luitenants en kapiteins doen dienst als hoogste operationele leidinggevende op het terrein, terwijl majoors eerder actief zijn als manager. Een kolonel staat aan het hoofd van de hulpverleningszone.

In Brandweerzone Centrum herken je een luitenant, kapitein of majoor aan de rode helm en rode schouderstukken.

Directie Operaties

Wil je de Directie Operaties contacteren? 

Stuur een bericht naar info@bwzc.be ter attentie van Directie Operaties.

Over Ons Bestuur Directieteam Hero