Regelgeving toeristische logies

Het logiesdecreet verdeelt het aanbod in 3 categorieën: kamergebonden logies, terreingebonden logies en jeugdverblijf. 

 • Kamergebonden logies
  hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, kamer bij je thuis ...

 • Terreingebonden logies
  kampeerplaats, camperplaats, vakantiehuisjes ...

 • Jeugdverblijf

Het logiesdecreet geldt niet voor:

 • logies waar je gratis mag overnachten
 • logies dat je alleen aan familie, vrienden en kennissen verhuurt (maar nergens promoot)
 • tijdelijke evenementencampings (max. 75 dagen per jaar)
 • kampen van jeugdbewegingen (Chiro, KSA, FOS … ) op kampterreinen (max. 75 dagen per jaar)
 • tijdelijk kamperen door georganiseerde groepen onder begeleiding (max. 75 dagen per jaar)
 • tijdelijk overnachten in of naast jeugdlokalen door georganiseerde jeugdgroepen onder begeleiding (max. 60 dagen per jaar)
 • paalkampeerterreinen (geregeld in het Natuurdecreet)

Bij tijdelijke overnachtingen, zoals bij jeugdkampen, moet de burgemeester van de gemeente wel op de hoogte gebracht worden. 

Elk toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. Die normen hangen af van:

 • de categorie: kamergebonden logies, terreingebonden logies of jeugdverblijf
 • de capaciteit: verhuureenheden en slaapplaatsen

De normen worden beschreven in bijlagen. Je vindt alle info op de website van Toerisme Vlaanderen.

Het aantal verhuureenheden van een logies is meestal niet gelijk aan het aantal slaapplaatsen. De verhuureenheid is de afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van het logies. 

LogiestypeVerhuureenheidSlaapplaatsen

Kamergebonden logies

een kamer of slaapruimteaantal personen dat in totaal kan overnachten, geteld over alle verhuureenheden
Hoteleen hotelkamer
B&Been gastenkamer
Hostelhet bed (dat individueel wordt verhuurd) of de kamer of slaapzaal (als die in zijn geheel wordt verhuurd)
Vakantiewoningde vakantiewoning is altijd 1 verhuureenheid
Jeugdverblijfhet aantal groepen dat op hetzelfde moment kunnen verblijven. De verhuureenheid wordt steeds in dezelfde samenstelling verhuurd en mag nooit opgedeeld aan verschillende groepen worden verhuurd.aantal personen dat in totaal kan overnachten, zowel in het gebouw als buiten (tenten)

Terreingebonden logies

een toeristische kampeerplaats, seizoensplaats, verblijfplaats, camperplaats, plaats op de tentenweide, kampeerhutwordt niet vermeld op het brandveiligheidsattest
Camping
Vakantiepark
Camperterreineen camperplaats

Afhankelijk van de categorie en de capaciteit van je logies moet je het attest aanvragen bij Vinçotte vzw óf bij de burgemeester van de gemeente waar het logies gelegen is.

Vinçotte vzw

 • kamergebonden logies en jeugdverblijf tot en met 3 verhuureenheden én met maximum 9 slaapplaatsen (bijlage 2)
 • kamergebonden logies en jeugdverblijf bestaande uit 1 verhuureenheid met maximum 12 slaapplaatsen die geen deel uitmaken van een groter bouwgeheel waarin andere logiezen of functies voorkomen (bijlage 2)
Brandweerzone Centrum
 • kamergebonden logies en jeugdverblijf met minder dan 4 verhuureenheden én met 10 tot 12 slaapplaatsen (bijlage 2/1)
 • kamergebonden logies met 4 of 5 verhuureenheden én met maximum 12 slaapplaatsen (bijlage 2/1)
 • kamergebonden logies en jeugdverblijf met méér dan 5 verhuureenheden of met méér dan 12 slaapplaatsen (bijlage 3)
 • terreingebonden logies (bijlage 4)

Een controle van een toeristisch logies gebeurt automatisch bij een aanvraag van een brandveiligheidsattest. Die procedure start je bij de gemeente waar het pand gelegen is. De brandweer wordt rechtstreeks door de gemeente gevraagd voor een controle.

Bij een controle vraagt de brandweer alle technische keuringen en onderhoudsattesten op. Denk aan:

 • centrale verwarming
 • schoorstenen
 • branddetectie en bestrijdingsmiddelen
 • elektrische installaties

Voor toeristische logies gelden onderstaande verplichtingen:

Als bijlage 2 van toepassing isChecklist attesten Toeristisch logies (pdf)
Als bijlage 2 - 1 van toepassing isChecklist attesten Toeristisch logies (pdf)
Als bijlage 3 van toepassing isChecklist attesten Toeristisch logies (pdf)
Als bijlage 4 van toepassing isChecklist attesten Toeristisch logies (pdf)

Je kan bij de Technische Commissie Brandveiligheid een afwijking aanvragen als je logies niet kan voldoen aan één of meer van de specifieke brandveiligheidsnormen voor toeristische logies. Bij een afwijkingsaanvraag stel je een alternatieve oplossing of maatregel voor die een gelijkwaardig veiligheidsniveau moet bieden. 

Je vindt alle info over de afwijkingsprocedure op de website van Toerisme Vlaanderen.

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero