Keuringen en attesten

Bij een controle vraagt de brandweer alle technische keuringen en onderhoudsattesten op. Denk onder meer aan:

  • centrale verwarming
  • gasinstallaties
  • schoorstenen
  • branddetectie en bestrijdingsmiddelen
  • elektrische installaties

Indien relevant moeten er ook conformiteitsattesten of bewijzen van brandklasse en brandweerstand worden voorgelegd.

De benodigde attesten en hun periodiciteit - hoe regelmatig iets moet gecontroleerd worden - hangen af van het type bestemming

→ Voor een vlotte controle kun je alle attesten vooraf gebundeld mailen naar preventie@bwzc.be met een vermelding van het adres en het dossiernummer (indien bekend).

Meer over advies & controle