Regelgeving arbeidsplaatsen

Een arbeidsplaats omvat de werkplekken in gebouwen van de onderneming of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft.

De volgende specifieke arbeidsplaatsen worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de codex over welzijn op het werk, Boek III Arbeidsplaatsen, Titel 3 'Brandpreventie op de arbeidsplaatsen'

 • buiten de onderneming of inrichting gebruikte transportmiddelen, noch de arbeidsplaatsen binnen transportmiddelen
 • tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • winningsindustrieën
 • vissersvaartuigen
 • velden, bossen en andere terreinen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf of bosbouwbedrijf doch buiten het bebouwde gebied van dat bedrijf gelegen

Als werkgever moet je de nodige preventiemaatregelen nemen om:

 • brand te voorkomen
 • personen snel en veilig te evacueren
 • brand doeltreffend te bestrijden
 • de schadelijke effecten van brand te beperken
 • de interventie van de brandweer te vergemakkelijken

Daarom moet je een brandpreventiedossier opstellen met een intern noodplan. 

De brandveiligheidsnormen zijn bepaald in de codex over welzijn op het werk, boek III Arbeidsplaatsen, titel 3 'Brandpreventie op de arbeidsplaatsen'. De belangrijkste punten om rekening mee te houden:

 • Een werkgever moet een risicoanalyse uitvoeren rond het brandrisico en deze analyse regelmatig bijsturen. Je neemt alle noodzakelijke materiële en organisatorische maatregelen om brand te voorkomen.
 • Een werkgever moet een brandbestrijdingsdienst oprichten, om het even hoeveel werknemers in de onderneming werken. 
 • Een werkgever moet alle maatregelen nemen om een veilige evacuatie van alle personen te garanderen.
  • Alle (nood)uitgangen en deuren zijn steeds ontgrendeld en de doorgangen zijn vrij. 
  • Het personeel krijgt de nodige opleidingen en instructies. 
  • Er zijn schriftelijke procedures opgesteld. 
  • Er is een evacuatieplan voorzien.
 • Een werkgever moet een interventiedossier opstellen om de interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken. 
 • Een werkgever moet een intern noodplan opstellen en een brandpreventiedossier bijhouden.
 • Een werkgever moet periodieke controles van onder meer gas en elektriciteit voorzien. 

Het brandpreventiedossier is een verplichting voor elke onderneming. Het is een verantwoordelijkheid van de werkgever zelf.

Het brandpreventiedossier is een verzameling van elementen die nodig zijn om tot een degelijk brandpreventiebeleid te komen:

 • risicoanalyse
 • organisatie en opleiding van de brandbestrijdingsdienst
 • intern noodplan
 • evacuatieplannen
 • interventiedossier
 • rapporten en evaluatie van de evacuatieoefeningen
 • lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand
 • logboek van de vereiste periodieke controles

Let op: een intern brandpreventiedossier of intern interventiedossier is niet hetzelfde als een interventieplan van de brandweer. 

Een interventieplan is een werkdocument voor de brandweer. Er overlapt wat informatie met het brandpreventiedossier, maar het is veel sterker gericht op een brandweerinterventie.

De experts brandveiligheid van Preventie bepalen of een gebouw of organisatie het nodig heeft, bijvoorbeeld als er bijzondere risico's zijn. De technisch tekenaars van Proactie contacteren je daarna zelf. Je vraagt het niet zelf aan.

Een sleutelkluis is een inbraakveilig kluisje waarin sleutels, badges of codes bijgehouden worden. Elke brandweerploeg heeft een loper, een sleutel die op alle sleutelkluizen past. Zo verliest de brandweer bij een interventie geen tijd en vermijdt ze schade.

De plaatsing van een sleutelkluis gebeurt op advies van de experts brandveiligheid van Preventie of na feedback van een brandweerploeg na een interventie, oefening of rondgang. De brandweer vraagt het altijd zelf aan een onderneming. 

Een sleutelkluis kan nuttig zijn voor:

 • een afgesloten terrein met bijzondere risico's
 • een instelling met nachtverblijf, zoals een ziekenhuis, hotel of woonzorgcentrum

Voor een arbeidsplaats is een controle niet verplicht.

Je kan altijd een vrijblijvende controle of een hercontrole aanvragen. Dat doe je op ons Preventieportaal. Voor de prestaties van de brandweer gelden tarieven.

Meer info

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero