Vraag en antwoord

De brandweer kan pas beginnen pompen als er minstens 10 centimeter water staat. Onze pompen zijn krachtig, maar kunnen de onderste laag water nooit weg krijgen (tenzij je een pompgat hebt). Hier zal je helaas zelf aan de slag moeten.

Woon je in een overstromingsgevoelig gebied? Schaf zelf een dompelpomp aan en maak een klein pompgat in je kelder. Zo kan je al het water oppompen. Overweeg ook andere voorbereidingsmaatregelen.

Je doet een online aanvraag via het formulier wateroverlast. Zo hou je het noodnummer 112 vrij voor echt dringende noodgevallen. Bij gevaar bel je altijd 112.

Tijdens wateroverlast krijgt het noodnummer 112 zo veel oproepen te verwerken dat er soms een wachttijd ontstaat. Als jij belt voor een ondergelopen kelder kan er tegelijk iemand aan het bellen zijn voor een brand of een hartaanval. Bel alleen 112 als er (levens)gevaar is.

Het nummer 1722 wordt tijdens storm of wateroverlast geactiveerd door de overheid. Dat nummer is bedoeld voor interventies waarbij geen levens in gevaar zijn. 

De snelste manier is online. Zo komt je melding meteen in het systeem van de brandweer terecht. Je slaat de wachttijd en het gesprek met de operator van de noodcentrale over. En je helpt er de hulpdiensten mee.

Als je een online aanvraag voor brandweerhulp doet, krijg je meteen een mail terug van de brandweer. Daarin staat een bevestigingslink. Je aanvraag is pas bevestigd als je op die link hebt geklikt.

Doe geen nieuwe aanvraag. De brandweer is op de hoogte. Hou bij acute wateroverlast in de regio rekening met een zekere wachttijd. De brandweer geeft voorrang aan situaties die een gevaarlijke situatie vormen. Andere prioriteiten zijn ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Je kunt een aanvraag bij Brandweerzone Centrum annuleren.

Zoek de bevestigingsmail die je kreeg toen je je aanvraag hebt verstuurd. In die mail vind je een link om de aanvraag te annuleren.

Je kan online een interventieverslag opvragen via het formulier interventieverslag.

In het verslag vind je deze gegevens terug:

 • de oproepgegevens
 • het tijdstip
 • de locatie
 • de aard van de interventie
 • de vaststellingen en acties van de brandweer

Het verslag vermeldt niet de grootte van de schade. Alleen een vermoedelijke oorzaak kan vermeld worden.

Overstromingsgevoelig gebied

Er zijn overstromingskaarten opgemaakt om de overstromingsrisico's in Vlaanderen te kennen. Je vindt de kaarten op Waterinfo.be:

 • overstromingsgevoelige gebieden (vanuit waterlopen, door intense neerslag en vanuit zee)
 • afgebakende overstromingsgebieden en overzones
 • risicozones voor overstromingen

Belangrijk om te weten is dat de kaarten niet de reële situatie tonen. Het zijn simulaties aan de hand van modellen. De simulaties gaan altijd uit van het slechtst mogelijke scenario.

Wil je weten in wat voor gebied een stuk grond ligt en wat de kans is dat het overstroomt? Je kan voor elk perceel een watertoets-rapport downloaden. Zo weet je welke maatregelen je zelf kunt nemen.

Waterinfo.be
Overstromingsgebieden

Voor de wateroverlast

Woon je in een overstromingsgevoelig gebied? Enkele tips om altijd voorbereid te zijn:

 • Koop preventief zandzakken of zakken met polymeerkorrels.
 • Schaf een dompelpomp aan en een lange afvoerslang.
 • Voorzie een systeem om je keldergat waterdicht af te dekken.
 • Sluit laaggelegen ruimtes aan op het rioolstelsel via een pomp. Beveilig je woning met een terugslagklep.
Diensten Interventies Wateroverlast Pomp

Tijdens de wateroverlast

 • Plaats een waterdichte afdichtingsplank in de deuraanslag en dicht af met silicone. 
 • Maak met zandzakken of andere zakken kleine dammen voor kelderopeningen en buitendeuren.
 • Zet je meubels op een hoogte. Breng waardevolle voorwerpen en papieren naar de verdieping.
 • Sluit zo nodig de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af.

Neem foto's van de overstroomde ruimtes. Na de overstroming neem je zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar.

Diensten Interventies Wateroverlast Tijdens

Meer over interventies