Regelgeving kamerwoningen

Een kamerwoning is een woning waarbij je met meerdere mensen samenleeft en waarbij minstens een van de basisvoorzieningen gemeenschappelijk is: een bad, een toilet, een douche of een kookgelegenheid. De woning bestaat dus uit verschillende kamers en één of meer gemeenschappelijke ruimtes. 

Het bekendste voorbeeld is een studentenkot (met kamers of studio's). Ook grootschalige studentenhuisvesting en gebouwen die gebruikt worden voor noodopvang of seizoensarbeiders vallen onder kamerwoningen. 

In Gent, Evergem, Merelbeke en Zelzate gelden extra veiligheidsnormen voor kamerwoningen. Die staan in het Politiereglement op de kamerwoningen (pdf). Bij controles van kamerwoningen in onze andere gemeenten streeft de brandweer naar hetzelfde niveau van brandveiligheid.

Met een conformiteitsattest kan je bewijzen dat je kamerwoning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Je vraagt het aan bij de gemeente. Er hangt soms een controle van de brandweer aan vast. Sommige gemeenten verplichten een conformiteitsattest, dus informeer je goed.

De gedetailleerde voorschriften vind je in het Politiereglement op de kamerwoningen (pdf). Let zeker op:

 • een rookmelder in elke ruimte
 • een branddeur in elke kamer, keuken, berging en living
 • drukknoppen en sirenes
 • een branddetectiecentrale in de inkom
 • veiligheidsverlichting in de gang
 • snelblussers
 • pictogrammen richting de uitgang
 • een rookluik boven het trappenhuis
 • een ladder tegen de achtergevel voor elke kamer aan de achterkant
 • wanden, vloeren, plafonds en traphal van moeilijk brandbaar materiaal
 • stabiliteitselementen bieden minstens een uur brandweerstand

Een conformiteitsattest bewijst dat een kamerwoning voldoet aan de minimale woningkwaliteitseisen in Vlaanderen. Je vraagt het aan bij de gemeente. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen het afleveren. 

Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een onderzoek uit. Een conformiteitsattest is 10 jaar geldig.

Let op: sommige gemeenten verplichten een conformiteitsattest in bepaalde gevallen.

Een controle door de brandweer van een kamerwoning gebeurt soms bij een aanvraag van een conformiteitsattest. Die procedure start je bij de gemeente waar het pand gelegen is. De brandweer wordt ofwel door de gemeente of door de woningcontroleur van Wonen in Vlaanderen gevraagd voor een controle.

Je kan altijd een vrijblijvende controle aanvragen. Dat gebeurt via ons Preventieportaal. Voor de prestaties van de brandweer gelden tarieven.

Bij een controle vraagt de brandweer alle technische keuringen en onderhoudsattesten op. Denk aan:

 • centrale verwarming
 • schoorstenen
 • branddetectie en bestrijdingsmiddelen
 • elektrische installaties

De verplichtingen voor kamerwoningen lees je in de Checklist attesten Kamerwoning (pdf).

Een kandidaat-koper vraagt best naar: 

 • het conformiteitsattest
 • de controle op de brandveiligheid
 • de vergunde toestand

Eventuele inbreuken gaan mee met het gebouw. Het is erg moeilijk om een niet-vergunde kamerwoning te regulariseren.

Basisnormen

De brandweer past ook federale brandveiligheidseisen toe bij adviezen en controles. 

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero