Basisnormen voor nieuwe gebouwen en uitbreidingen

De federale overheid legt algemeen geldende basisnormen op voor de brandveiligheid.

De basisnormen zijn van toepassing op:

 • alle op te richten gebouwen groter dan 100 m², met uitzondering van eengezinswoningen
 • uitbreidingen aan bestaande gebouwen (maar beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding)

De basisnormen zijn niet van toepassing op 'bestaande gebouwen':

 • hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 26 mei 1995
 • de lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 januari 1998

Voor aanpassingen en renovaties van gebouwen waar de basisnormen niet van toepassing zijn, adviseert de brandweer om de basisnormen toch te hanteren als leidraad.

De basisnormen zijn minimale eisen om:

 • het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen
 • de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen
 • preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken

Het zijn met andere woorden structurele maatregelen om branden te voorkomen, te beperken en slachtoffers te vermijden.

Dat gebeurt voornamelijk bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Als je een brandpreventieverslag nodig hebt voor een attest, vergunning of subsidieaanvraag, dan controleert de preventiedienst van de brandweer de basisnormen en andere regelgeving rond brandveiligheid.

De brandweer kan tot slot altijd een controle uitoefenen in opdracht van de gemeente, als een gebouw of site onveilig is.

Er is een mogelijkheid om een aanvraag tot afwijking van de basisnormen voor te leggen aan de Commissie voor Afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken. Het is belangrijk om de afwijking(en) ruim op tijd aan te vragen. Brandweerzone Centrum is niet bevoegd om zelf afwijkingen toe te staan op de basisnormen.

Je vindt veel informatie in de FAQ Procedure voor de afwijkingen (pdf).

Er gelden extra brandveiligheidsregels per bestemming.

De gemeenschappen en gemeenten mogen strengere brandveiligheidsnormen opstellen in functie van de activiteit in het gebouw, de zogenoemde bestemming.

Vaak zijn er verschillende regels die overlappen. In dat geval telt steeds de strengste eis.

Richtlijnen bereikbaarheid

De federale basisnormen schrijven voor dat de de toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer. De brandweer heeft de bevoegdheid om aanpassingen te vragen in functie van de bereikbaarheid voor interventies.

Brandweerzone Centrum heeft deze zonale richtlijnen:

 • Elke nieuwe eengezinswoning in een verkaveling of elke woning in een meergezinswoning moet bereikbaar zijn voor de ladderwagen van de brandweer.
 • Een duidelijke adressering met goed leesbare huisnummers en ondubbelzinnige straatnaamgeving. Dat is belangrijk voor een correcte en snelle plaatsbepaling voor alle hulpdiensten.
 • Ontwikkelingen op doodlopende straten zijn beperkt.
 • Er zijn slechts beperkt mogelijkheden om te ontwikkelen op niet-bereikbare sites.

We raden sterk aan om een project op voorhand te bespreken met een expert brandpreventie van de brandweer. Zo heb je nog tijd om aanpassingen door te voeren en vermijd je later een negatief advies van de brandweer. Voor een bespreking gelden tarieven.

Voor het ontwerp van brandweerwegen hebben we 2 handige tekeningen van keerpunten voor de brandweervoertuigen:

Alle brandveiligheidseisen

Contact

Je gebruikt het Preventieportaal om iets aan te vragen bij de preventiedienst van Brandweerzone Centrum:

 • een afspraak maken met de preventiedienst voor een bespreking
 • een (brandveiligheids)attest aanvragen
 • een controle aanvragen
 • een publiek toegankelijke inrichting melden
Andere vragen
09 268 88 99

stuur een bericht naar preventie@bwzc.be

maandag tot vrijdag
9 uur - 12 uur
13 uur - 16 uur

Preventieportaal
Over Ons Bestuur Directieteam Hero