Alle woningen: verplichting rookmelders

RegelgevingBVR tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen
Meer info

Link

Alle nieuwe gebouwen (> 100 m²) en uitbreidingen,
behalve eengezinswoningen
Regelgeving

KB Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing

Meer infoLink
AfwijkingLink
Evenementen

Voorbeelden

markten, kermissen, evenementen in tenten, evenementen in open lucht

RegelgevingPolitieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit, en bij gebruik van terrasverwarmers

Veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem

Meer infoLink
AfwijkingRaadpleeg de website van de gemeente
Publiek toegankelijke inrichtingen
Voorbeeldenhorecazaken, feestzalen, sportcentra, theaters
RegelgevingPolitieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen
Meer infoLink
AfwijkingLink
Kamerwoningen
Voorbeelden

studentenkamers (koten en studio's), gebouwen voor noodopvang of seizoensarbeiders

RegelgevingPolitiereglement op de kamerwoningen (Gent, Evergem, Merelbeke en Zelzate)
Meer infoLink
AfwijkingRaadpleeg de website van de gemeente
Toeristische logies
Voorbeeldenhotels, bed & breakfasts (B&B), hostels, vakantiewoningen en -appartementen
RegelgevingBVR tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristisch logies moet voldoen
Meer infoLink
AfwijkingLink
Voorzieningen voor 'Toerisme voor allen'
Voorbeelden

vakantiecentra voor jongeren, personen met een beperking of kansarmen

RegelgevingBVR betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van 'Toerisme voor allen'
Meer infoLink
AfwijkingLink
Arbeidsplaatsen

Regelgeving

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), in het bijzonder artikel 52
Codex Welzijn op het Werk, Boek III

Meer info

Link
Link
AfwijkingLink
Industriegebouwen
RegelgevingKB Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing, bijlage 6
Meer infoLink
AfwijkingLink
Inrichtingen die een milieuvergunning nodig hebben
Regelgeving

Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM)

Meer infoLink
AfwijkingLink
Gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters
RegelgevingBVR houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters
Meer infoLink
AfwijkingLink
Buitenschoolse opvang
RegelgevingBVR houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang
Meer infoLink
AfwijkingLink
Scholen
RegelgevingNorm Brandbeveiliging in de schoolgebouwen (NBN S 21-204)
Meer infoLink
Ouderenzorg
Voorbeeldenwoonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf of herstelverblijf, dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra
RegelgevingBVR tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen
Meer infoLink
AfwijkingLink
Ziekenhuizen
RegelgevingKB tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen
Meer infoLink
Afwijking

Link

Psychiatrische verzorgingstehuizen

RegelgevingKB houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen
Meer infoLink
AfwijkingLink
Gevangeniswezen
RegelgevingKB tot uitvoering van de artikelen 41, § 2, en 134, § 2, van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
Meer infoLink
Transitiehuizen
RegelgevingKB tot betpaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis
Meer infoLink
Voetbalstadions
RegelgevingKB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen.
Meer infoLink
Inrichtingen met springstoffen
Voorbeeldenvuurwerkwinkels
RegelgevingKB houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen
Meer infoLink
Parkeergebouwen
Regelgeving

Regels van goed vakmanschap Fireforum vzw

Richtlijn Netwerk Brandweer over parkeergebouwen
Meer info

Link

Parkeergebouwen waarin LPG-voertuigen
geparkeerd worden
RegelgevingKB tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren
Meer infoLink
Elektrische installaties
RegelgevingAlgemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Meer info

Link

Radiodekking in gebouwen

RegelgevingKB houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien
Meer infoLink