Types brand

Diensten Interventies Brandenexplosie Schoorsteenbrand

Schoorsteenbrand

Een schoorsteenbrand ontstaat als de teerachtige laag binnenin het rookkanaal ontbrandt. Die zeer brandbare laag heet creosoot. Of de schoorsteen is verstopt geraakt met vogelnesten of bladeren. Je herkent een schoorsteenbrand aan het loeiende geluid. Laat je schoorsteen elk jaar vegen.

Diensten Interventies Brandenexplosie Woningbrand 2

Woningbrand

Het grootste gevaar bij een woningbrand is dat er nog mensen kunnen binnen zijn. Met name 's nachts merken slapende mensen een brand soms niet op en stikken ze door de rook. Je ruikt niets als je slaapt. Je wordt dus niet wakker van een brandgeur. Daarom zijn rookmelders zo belangrijk.

Diensten Interventies Brandenexplosie Hoogbouwbrand

Hoogbouwbrand

Een brand in een hoogbouw is complex door het aantal mensen dat mogelijk moet geëvacueerd worden. Als de brand op zeer grote hoogte plaatsvindt, kan de brandweer het vuur niet van buitenaf aanvallen. Een ladderwagen gaat 30 tot 40 meter hoog. In onze zone zijn er ruim 50 hoge gebouwen.

Diensten Interventies Brandenexplosie Industriebrand

Industriebrand

Bij een industriebrand kunnen de opgeslagen stoffen en materialen extra gevaren opleveren, zoals een explosie of gasvorming. Met interventieplannen van bedrijven houdt onze zone daar een overzicht over. Gespecialiseerde teams van meetploegen en gaspakdragers trainen op incidenten met gevaarlijke stoffen.

Diensten Interventies Brandenexplosie Voertuigbrand

Voertuigbrand

Een brand van een auto is beperkt in omvang. Gevaren zijn de brandstof en airbags of banden die kunnen ontploffen. Elektrische voertuigen vragen een specifieke aanpak. Een brandende accu die geblust is, kan namelijk opnieuw ontbranden. Daarom beslist de brandweer soms om de auto 24 uur helemaal onder te dompelen in een container gevuld met water.

Taken Interventies Brandenexplosie Vrachtwagenbrand

Vrachtwagenbrand

De lading van een vrachtwagen bepaalt de aanvalsstrategie. Oranje gevaarsborden geven aan waar de lading uit bestaat. Een vrachtwagen heeft meestal veel meer brandstof aan boord dan een gewone auto. 

Diensten Interventies Brandenexplosie Natuurbrand

Natuurbrand

Het belangrijkste kenmerk van een natuurbrand is dat er vaak geen bluswatervoorziening aanwezig is, zoals een hydrant. Het water moet met tankwagens aangevoerd worden of moet uit open water worden opgepompt. Tijdens lange periodes van droogte stijgt het risico op natuur- en bermbranden.

Afvalbrand

Afvalbrand

In de zomermaanden breken geregeld branden uit bij afval- en recyclagebedrijven. In grote bergen afval kan door broei brand ontstaan. Ook batterijen tussen het afval kunnen een brandhaard vormen door zelfontbranding. De brandweer verplicht sommige bedrijven om warmtecamera's te installeren als preventieve maatregel.

Kledij en ademlucht

Brandweerlieden beschermen zich tegen hitte en rook met persoonlijke beschermingsmiddelen.

De interventiekledij bestaat uit laarzen, een jas en broek, handschoenen en een helm. Daar hangen verschillende accessoires aan, zoals een radio of een zaklamp. 

Tijdens interventies gebruiken brandweermannen en -vrouwen ademlucht. Ze dragen daarvoor een cilinder op hun rug van 15 kilogram. Ademen gebeurt door een masker dat verbonden is met een automaat die voor een lichte overdruk zorgt. Bij een correct gebruik kunnen schadelijke gassen zo niet binnendringen.

Home Hero Brandweer

Blijf uit de rook

Een brand produceert stoffen met een kankerverwekkend effect. Blijf daarom altijd uit de rook. Is er een brand in je buurt? Sluit ramen en deuren en schakel je ventilatie- of aircosysteem uit om de schadelijke rook niet in je huis te halen.

Onze brandweerlieden beschermen zich zo goed mogelijk tijdens de interventie, maar er schuilt ook gevaar na de brand. Schadelijke deeltjes blijven aan de kledij hangen. Daarom trekken pompiers hun interventiekledij nog op de plaats van interventie uit. De kledij gaat in containers en wordt zo snel mogelijk apart afgevoerd voor een grondige reiniging. Dat is in het kort de procedure hygiëne bij brand van de brandweer.

Diensten Interventies Brandenexplosie Vervuildekledij

Meer over interventies