Onze tips voor je schouw

Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Schoorsteen Tegel Vegen

Schoorsteen vegen

 • Je bent verplicht elk jaar je schoorsteen te laten vegen als je een centraal stooktoestel op kolen, hout of pellets hebt. 
 • Met een gasinstallatie moet de reiniging elke 2 jaar gebeuren.
 • Vraag om te controleren op scheuren en lekken. Vraag een attest.
 • De beste periode om je schoorsteen te vegen is in de herfst, net voor het stookseizoen.
Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Schoorsteen Tegel Proper

Proper branden

 • Gebruik droog, natuurlijk en onbehandeld hout of kolen om te stoken.
 • Met nat of rot hout ontstaat creosoot in de schouw. Dat is een teerachtige substantie die makkelijk ontbrandt.
 • Een kachel is geen vuilnisbak. Verbrand geen afval.
 • Gebruik aanmaakhoutjes bij het aansteken. Doe het nooit met benzine of spiritus. 
Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Schoorsteen Tegel Trek

Luchtstroom

 • Je ziet dat een schouw te weinig trekt als er veel rook is en het vuur moeilijk brandt. Een schoorsteen heeft luchtstroom nodig.
 • Te weinig trek? Contacteer een professional. Er zijn vele oorzaken, zoals slecht hout branden of bochten in het rookkanaal.
 • Herstel poreus metselwerk en andere schade rond de schouw.
 • Installeer een trekkap om de rookgassen beter weg te trekken. Een kraaienkap voorkomt vogelnesten.
Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Schoorsteen Tegel Zand

Zand en zout

 • Zorg voor een emmer met zand naast de open haard, kachel of schoorsteen.
 • Een zakje met 1 kilogram zout is een alternatief. Zout op vuur drukt de zuurstof weg.
 • Stapel je hout ergens anders. Een vonk kan enorme gevolgen hebben. 
 • Blus nooit met water. 1 liter water wordt omgezet in 1.700 liter stoom en dat kan de schoorsteen niet snel genoeg afvoeren. Het rookkanaal kan scheuren en soms ontstaat er zelfs een explosie.
Vorige
Volgende

Hoe herken je een schoorsteenbrand?

Een schouwbrand klinkt als een zware storm in het rookafvoerkanaal. Anderen hebben het over een loeiend geluid. Dat is het geluid van de zuurstof die de brand aantrekt. Buiten zie je de vlammen uit de schoorsteen opstijgen. 

 • Blus nooit met water. Gebruik zand of zout.
 • Sluit de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer af van de kachel, of de deuren bij een open haard.
 • Bel 112. De brandweer komt ter plaatse.
 • Is het vuur gedoofd? Ventileer meteen de ruimte. Er is een gevaar op CO-vergiftiging.
Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Schoorsteen Tegel Brand

De Zwitserse stookmethode

Met de Zwitserse methode of omgekeerde methode krijg je minder aanslag in de schoorsteen. Je geleidt het vuur van boven naar onder. Zo komen er minder schadelijke stoffen vrij.

 • Open de luchttoevoer van je kachel.
 • Leg grote blokken hout in de lengterichting. Dwars erop leg je blokken van dezelfde grootte.
 • Daarop leg je in de lengterichting blokken van 3 centimeter dik. Dwars erop doe je dat nog eens.
 • Tot slot leg je nog eens blokken van 2 centimeter dik in de lengterichting.
 • Plaats aanmaakblokjes tussen de laatste 2 lagen.
 • Dek de stapel af met wat sprokkelhout.
 • Steek de aanmaakblokjes aan.

Houd de luchttoevoer open, ook als het vuur uit is. Pas als de blokken niet meer zichtbaar gloeien, kan de luchttoevoer dicht.

Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Schoorsteen Tegel Zwitsersemethode

Meer tips