Hoe vorm je een reddingsstrook?

Thumb reddingsstrook

Voordelen reddingsstrook

1

Duidelijke regel

Het voordeel van de reddingsstrook is dat er een regel is voor weggebruikers. In Duitsland, Luxemburg en Zwitserland bestaat het systeem al jaren en werkt het goed. Bij ons moet het nog een echte reflex worden. 

2

Snelle doorgang

Een brandweerwagen heeft een vrije doorgang nodig van 4 meter breed. Vaak rijden verschillende voertuigen na elkaar. De strook mag dus niet sluiten. Met een reddingsstrook zijn de hulpdiensten zeker dat ze snel op de interventie geraken.

3

Geen obstakels

Waarom rijden de hulpdiensten niet op de pechstrook? Het eenvoudige antwoord is dat de pechstrook obstakels heeft zoals defecte voertuigen, brugpijlers en op- en afritten. Er liggen ook brokstukken die lekke banden veroorzaken. De reddingsstrook is een betere optie.

Vraag en antwoord

Je vormt een reddingsstrook bij elke filevorming. Je moet altijd op voorhand, dus preventief, plaats vrijmaken zodat de hulpdiensten vlot doorkunnen als dat nodig is. 

Je maakt een reddingsstrook op alle wegen met minstens twee rijstroken in de richting die je volgt. Dat kan gaan om autosnelwegen maar ook ringwegen en stadswegen, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom. 

Op stadswegen met twee of meer rijstroken per rijrichting kan je je de vraag stellen of je in een file staat of gewoon voor een verkeerslicht staat te wachten. Staat er een wachtrij van pakweg 50 meter aan een verkeerslicht, dan maak je plaats op het moment dat je blauwe lichten of sirenes hoort. Gaat het echter om grote drukte over verschillende kruispunten en over een langere afstand, dan is het een goede gewoonte om de reddingsstrook preventief te vormen. 

Op een rijbaan met twee rijstroken moeten de bestuurders op de linkerrijstrook helemaal uitwijken naar links. De bestuurders op de rechterrijstrook rijden helemaal naar rechts. 

Op een rijbaan met meer dan twee rijstroken moeten de bestuurders op de linkerrijstrook helemaal uitwijken naar links. De bestuurders op alle andere rijstroken rijden helemaal naar rechts. 

Je mag in eerste instantie niet op de pechstrook staan om een reddingsstrook te vormen. Blijf binnen de grenzen van de rijbaan. Pas als het prioritaire voertuig nadert en er alsnog niet genoeg ruimte is, kan je even uitwijken naar de pechstrook, de busbaan of het fietspad. Anders gezegd: het is niet de bedoeling om op de snelweg over een langere afstand over de pechstrook te gaan rijden als het wat trager gaat. 

Met een auto uitwijken of stilstaan op de pechstrook, de busbaan of het fietspad is in principe een verkeersovertreding. Maar in de wegcode staat dat zodra een prioritair voertuig nadert elke weggebruiker onmiddellijk de doorgang moet vrijmaken en voorrang verlenen. Je krijgt geen boete als je tijdelijk uitwijkt voor een prioritair voertuig. 

Je houdt de reddingsstrook altijd vrij, want de hulpdiensten rijden vaak met verschillende voertuigen aan en in verspreide slagorde. In de praktijk kan je een MUG-voertuig zien passeren, daarna een ambulance, een brandweerwagen en een politiewagen. Daar kan wat tijd tussen zitten. 

Zolang er een file staat, moet je de reddingsstrook vrijhouden. 

Er is niet overal een pechstrook aanwezig. Als die er wel is, dan is het voor hulpdiensten vaak niet aangeraden om ze te gebruiken. Op de pechstrook kunnen brokstukken liggen die lekke banden veroorzaken, er staan auto’s met pech of er is een onderbreking door op- en afritten of brugpijlers. 

Let wel, hulpdiensten mógen nog steeds de pechstrook gebruiken om aan te rijden. Dat gebeurt in de praktijk vooral als de pechstrook duidelijk de snelste manier is naar een interventie (bijvoorbeeld net na een oprit). 

De reddingsstrook is bedoeld voor prioritaire voertuigen, zoals brandweerwagens, ziekenwagens en politievoertuigen. Ook takelwagens op weg naar een ongeval mogen de reddingsstrook gebruiken op voorwaarde dat ze een oranje-geel knipperlicht gebruiken. 

Motorrijders mogen op de reddingsstrook rijden. Zij mogen namelijk altijd die vrije ruimte gebruiken in een file. Als er prioritaire voertuigen aankomen, dan moeten ze uiteraard plaatsmaken. 

Als je de hulpdiensten hindert, wordt dat gezien als een overtreding van de derde graad.

Meer over bereikbaarheid