Met ons formulier kun je een oefening melden of aanvragen.

  • Melding: De oefening gaat intern door zonder medewerking van de brandweer.
  • Aanvraag: Je vraag de medewerking van de brandweer, bijvoorbeeld als waarnemer of als deelnemer aan de oefening (met een inzet van de brandweer).

Belangrijk: Je moet steeds 15 minuten voor de start van de oefening bellen naar de Noodcentrale 112. Zo is de Noodcentrale 112 op de hoogte dat het om een oefening gaat en niet om een echt incident.

Tips voor een evacuatieoefening
Aanvragen Oefening

Soorten oefeningen

Het bedrijf of de organisatie test het intern noodplan en de alarmeringsprocedures. Noodcentrale 112 wordt alleen telefonisch gecontacteerd. Er is geen interventie van de brandweer.

Het bedrijf of de organisatie houdt een interne evacuatieoefening. Als er geen medewerking van de brandweer nodig is, gaat het om een melding. Als de brandweer wel ter plaatse gevraagd wordt, gaat het om een aanvraag. Dat kan gaan om een observatieopdracht, een beperkte brandweerinzet of een grote brandweerinzet.

Er wordt een incident gesimuleerd met een beperkte of grote inzet van de brandweer. Het doel is om te checken of de procedures rond melding, opvang en begeleiding van de brandweer correct verlopen. De brandweer krijgt de kans om een inzet te oefenen. Dit soort oefening wordt in de meeste gevallen gecombineerd met een evacuatie. 

De betrokken (hulp)diensten spelen een incident na in een vergadersetting. Ze bespreken hoe ze in werkelijkheid zouden optreden. Het doel is om na te gaan of de leiding van het bedrijf of de organisatie, de brandweer, de medische diensten en de politie vlot samenwerken en goede beslissingen nemen.

De brandweer krijgt een rondleiding in het bedrijf of de organisatie. De risico's worden overlopen in functie van een brandinterventie.

Het bedrijf of de organisatie houdt een training als voorbereiding op een interne evacuatieoefening.

Melding of aanvraag oefening

Stap 1Wat
Stap 2Waar
Stap 3Wanneer
Stap 4Wie

Bij een melding vraag je geen medewerking van de brandweer. Bij een aanvraag vraag je medewerking van de brandweer, bijvoorbeeld als waarnemer of als deelnemer aan de oefening (met een inzet van de brandweer).

Soort oefening 

Meer uitleg over de soorten oefeningen vind je boven het formulier.

Soort oefening 

Meer uitleg over de soorten oefeningen vind je boven het formulier.

Adres oefening

Duid aan wanneer je oefening plaatsvindt.

Voorstel

Je kan meerdere data voorstellen. Doe je aanvraag minstens 6 weken op voorhand. De medewerking van de brandweer hangt steeds af van de beschikbare mensen en voertuigen.