De meeste werken vinden plaats van maandag tot vrijdag tussen 6.30 uur en 17.30 uur. Uitzonderlijk kan er op zaterdag gewerkt worden tussen 7 uur en 15 uur, maar dat zal niet standaard zijn. Op zondag wordt er in principe niet gewerkt, behalve bij noodgevallen. 

Het werfverkeer zal via de Frans Van Ryhovelaan naar de Roggestraat rijden. De huidige ingang van de kazerne dient als werfinrit. Wegrijdend werfverkeer gebruikt dezelfde route terug. Niet-prioritaire brandweervoertuigen en leveranciers blijven ook via de Roggestraat aanrijden. Daartoe wordt een circulatieweg aangelegd naast de werf.

Er is ook een tijdelijk parkeerterrein aangelegd op de FNO-site voor de voertuigen van personeelsleden, mensen van de werf en bezoekers. De inrit van dat tijdelijke parkeerterrein is aan de Nieuwevaart, net naast de uitrukweg.

De uitrukweg voor prioritaire brandweervoertuigen blijft dezelfde, namelijk aansluitend op de Nieuwevaart.

Dat wil de brandweer vermijden. Daarom lieten we een tijdelijk parkeerterrein aanleggen op de FNO-site voor de duur van de werf. Zo voorzien we in onze eigen parkeerbehoefte. 

Het nieuwe gebouw komt volledig op ons huidige parkeerterrein. De parkeerplaatsen die we daar verliezen, vangen we grotendeels op door parkeerplaatsen te huren in parking Het Getouw verderop.

Nee, het doel is om dezelfde kernactiviteiten te blijven uitvoeren in de kazerne. De brandweer heeft op dit moment een nijpend gebrek aan ruimte in het huidige gebouw. Dat is vooral het gevolg van de zonevorming in 2015, toen de hoofdkazerne in Gent het centrum werd van de hulpverlening in Gent en 17 andere gemeenten.

De bouw biedt ons de kans om extra inspanningen te doen. We voorzien een groot aantal zonnepanelen op ons dak om onze eigen energie op te wekken. Waar geen zonnepanelen komen, voorzien we een groendak. We zullen regenwater maximaal hergebruiken. Er komen nog duurzame initiatieven in de toekomst, bijvoorbeeld rond de mobiliteit van ons personeel.

Nee, dit gaat over een uitbreiding van de kazerne op het huidige parkeerterrein van de kazerne in de Roggestraat.

Ja, de paden in de parkzones ten noorden en ten zuiden van de kazerne blijven gewoon open.