Wat bouwen we?

De werf bevindt zich volledig op het parkeerterrein van de brandweerkazerne. Daar wordt een nieuw gebouw tegen de kazerne gezet. De bouw wordt volledig uitgevoerd door Stadsbader.

De brandweer voorziet meer ruimte voor stelplaatsen voor voertuigen, materiaal, werkplaatsen, kantoren, leslokalen en de jeugdbrandweer. Er komt een nieuw onthaal met een brandweerinformatiecentrum, waar we kinderen en andere bezoekers tips zullen geven om brandveilig te leven. Er is ook een crisiscel voorzien. Die wordt gebruikt bij grote incidenten of rampen waarbij verschillende disciplines en diensten moeten overleggen.

In functie van de duurzaamheid voorzien we een groot aantal zonnepanelen en een groendak. We hergebruiken regenwater maximaal.

Vorige
Volgende

Waarom bouwen we?

De brandweerkazerne in de Roggestraat in Gent bestaat 15 jaar. In 2007 verhuisde de Gentse brandweer van de kazerne in de Academiestraat naar de nieuwe kazerne in de Roggestraat. De nieuwe kazerne was ontworpen als hoofdpost voor de brandweer van Gent.

In 2015 werd de brandweer hervormd en gingen de verschillende brandweerkorpsen op in hulpverleningszones. De brandweer van Gent maakt sindsdien deel uit van Brandweerzone Centrum.

De kazerne in de Roggestraat is door die zonevorming het kloppend hart geworden van de logistiek, het voertuigenonderhoud, de dispatching en de administratie van de hulpverlening in 18 gemeenten. Het gebouw was daar niet op voorzien. Daarom besliste de zoneraad om met een uitbreiding meer werkruimte te creëren op het terrein van de brandweer.

Planning nod

Wanneer bouwen we?

De werf begon in februari 2022 met verschillende voorbereidende werken. Al snel moesten Brandweerzone Centrum en de bouwfirma Stadsbader opnieuw onderhandelen over enkele knelpunten. De werf lag zo meer dan een jaar stil. In mei 2023 bereikten de partijen een overeenkomst. 

Door een wijziging in de plannen (geen extra ondergrondse parking) moest er een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. De werken kunnen zo starten begin 2024. Net als bij elke werf kan die timing nog veranderen, bijvoorbeeld door onvoorziene problemen of weersomstandigheden.

De meeste werken zullen plaatsvinden van maandag tot vrijdag tussen 6.30 uur en 17.30 uur. Uitzonderlijk kan er op zaterdag gewerkt worden tussen 7 uur en 15 uur, maar dat zal niet standaard zijn. Op zondag wordt er in principe niet gewerkt, behalve bij noodgevallen.