Dit hoofdstuk is enkel van toepassing bij de opmaak van een uitgebreid interventiedossier. Het is niet zichtbaar in het DIP-platform voor een beperkt dossier of brandweerkluisfiche.

In deze rubriek geef je de belangrijkste gevaarlijke stoffen van het bedrijf of de instelling mee. Dit kunnen stoffen zijn die omwille van hun grote hoeveelheden of hun specifieke eigenschappen belangrijk zijn. Wanneer de aanwezige producten geen bijzonder gevaar opleveren omdat ze courant aanwezig zijn in ieder gebouw, bv. reinigingsmiddelen, dan vermeld je ze niet.

Benoem de stof en vermeld waar mogelijk steeds het UN-nummer (ADR) of CAS-nummer (Chemical Abstracts Service). Indien mogelijk vermeldt u ook het gevaar identificatie nummer of GEVI uit het ADR. Geef telkens de hoeveelheid en de locatie aan. De locatie kan een naam zijn of een rasteraanduiding uit het gebouwplan. Vermeld bij de hoeveelheid steeds de eenheid zoals ton (t), kubieke meter (m³), liter (l), kilogram (kg). Enkel stoffen met een totale hoeveelheid vanaf 500 liter geef je weer, tenzij er een bijzonder risico aan de stof verbonden is. Bij kleine hoeveelheden wordt de opslagplaats vermeldt, eerder dan de diverse producten.

In samenspraak met de brandweer zal gekeken worden van welke producten een MSDS-fiche zal voorzien worden in het interventiedossier.