Onderaan op het voorblad van het interventiedossier bevinden zich twee rijen symbolen: de nutsvoorzieningen en gevaren. Deze wijzen de interventieleider op de voornaamste aanwezige gevaren, blusmiddelen, brandbeveiligingssystemen ... 

De voorzieningen en gevaren die in dit hoofdstuk aangeduid worden, zullen volgens een vooraf bepaalde volgorde op het voorblad verschijnen met hun respectievelijke symbolen.

Voorbeeld: