Dit hoofdstuk is enkel van toepassing bij de opmaak van een uitgebreid interventiedossier. Het is niet zichtbaar in het DIP-platform voor een beperkt dossier of sleutelkluisdossier.

Bij het aanvullen van de plannen zult u ook de locatie van de voorzieningen kunnen aanduiden d.m.v. een pictogram.

Elektriciteit LS

 • Hoofdschakelaar:
  De ligging van de hoofdafsluiter van de laagspanningscabine.
  Bijvoorbeeld:
  Ligging lokaal hoofdschakelaar: in de technische ruimte in de kelder.
  Laatste deur aan de linkerzijde van de gang.

 • Andere bijzondere schakelborden:
  Vaak is het niet mogelijk om met één schakelaar de gehele elektriciteitsvoorziening uit te schakelen. Daarom kunnen schakelborden, mogelijks van belang bij interventie, hier vermeld worden. Schakelbord van een noodgroep ook te vermelden.
  Bijvoorbeeld:
  Ligging in de schakelkast naast elke verpleegeenheid.
  Schakelt uit: elektriciteit per verpleegeenheid.

 • Noodgroep:
  Soms wordt bij het uitvallen van de netstroom een noodgroep opgestart of blijft een UPS energie leveren aan verschillende stopcontacten of voorzieningen. De brandweer moet weten welke technieken hierop aangesloten zijn en dus bruikbaar blijven (zoals liften) en kunnen inschatten of er nog gevaar is voor elektrocutie.
  Bijvoorbeeld:
  Locatie: UPS lokaal in de kelder en stroomgroep ter hoogte van de hoofdinrit van het domein.
  Technieken: vitale stopcontacten hebben een rode kleur, deze blijven gevoed na stroomuitval. Liften blijven bruikbaar.
  Autonomie: minstens 1 uur.

Elektriciteit HS

Voor de brandweer is alleen de ligging van de hoogspanningslokalen van belang. De brandweer zal deze ruimtes niet betreden. Hiernaast moet ook vermeld worden of er gevaar is voor PCB’s (Polychloorbifenyl: giftig en verboden sinds 1985 voor gebruik van transformatoren). Transformatoren met PCB’s dienden normaal gezien tegen eind 2010 vervangen te zijn. Vermeld toch of deze al dan niet nog aanwezig zijn.

Zonnepanelen

Bij aanwezigheid van zonnepanelen wordt de ligging van de panelen en de locatie van de omvormer (apparaat dat gelijkstroom omzet naar wisselstroom) opgegeven.

Verder is het zeer belangrijk om te weten hoeveel spanning (Volt) er stroomt door de kabels die van de panelen naar de omvormer of elektriciteitskast lopen.

 • Als er één omvormer is voor een groep panelen (in de meeste gevallen) zal dit afhankelijk zijn van het aantal aangesloten panelen.
 • Als er per zonnepaneel één omvormer is (op de achterzijde van het paneel), zal dit ongeveer 230 Volt zijn. In het laatste geval moet de aantekening ‘nooit spanningsloos!’ verwijderd worden.

Aardgas

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoofdafsluiter binnen en buiten het gebouw. Buiten kan deze zich in een kast of put bevinden. Bij een interventie zal uit veiligheidsoverwegingen meestal de buitenafsluiter gebruikt worden. Daarom is het noodzakelijk dat, indien er een brandweerkluis aanwezig is, ook de sleutel van de kast of put in deze brandweerkluis aanwezig is.

Naast de hoofdafsluiters is het mogelijk dat er andere, belangrijke afsluiters aanwezig zijn. Deze vermeld je bij ‘andere’.

Bijvoorbeeld: 
Buiten: ter hoogte van de inrit is er rechts een groenzone. Afsluiter bevindt zich centraal in deze groenzone.
Binnen: een handmatige afsluiter boven het vals plafond in de strijkruimte, deze ruimte bevindt zich naast de stookplaats.

Stadswater

Geef de ligging van de hoofdafsluiter en de andere afsluiters. Bij een lek kan de brandweer ervoor kiezen deze af te sluiten.

Verwarming

Kies de brandstof die gebruikt wordt voor de verwarming van het gebouw. Vul de gevraagde gegevens aan.

 • Brandstof: Welke brandstof wordt er gebruikt? Waar bevindt zich de stookplaats? Bij gebruik van gas worden de invulvelden van brandstofopslag ingevuld met ‘n.v.t.’. (niet van toepassing).
 • Ligging stookplaats: Bepaal de ligging van de stookplaats. Op de detailplannen worden de muren van de stookplaats rood gearceerd plus een vermelding compartimentwand uitgedrukt in minuten (REI/EI). Op deze manier is de locatie van de stookplaats gemakkelijker terug te vinden.
 • Brandstofopslag: Als de verwarming gebeurt met stookolie, vermeld je de gegevens van de tank: ligging, bovengrondse of ondergrondse tank en inhoud. Een stookolietank die zichtbaar is, maar gelegen is in een kelder, wordt eveneens aangegeven als een bovengrondse tank.

Je kunt aanvullen met andere relevante informatie die specifiek van toepassing is voor je inrichting.

Ventilatie

Geef informatie over de luchtbehandelingsinstallatie. Waar bevinden de luchtgroepen zich? Worden deze automatisch uitgeschakeld in geval van branddetectie? Waar bevindt de noodstop zich? Betreft het pulsie, extractie of een combinatie van beide? Indien mogelijk, geef een beknopte verduidelijking.

 • Ligging noodknop: Als er een noodstop voor de ventilatie aanwezig is, is het aangewezen om deze locatie op te geven. Duid deze locaties ook aan op de plannen (gebruik hiervoor het icoon).
 • Ligging extractiegroepen: Het is hier niet de bedoeling een omschrijving te geven van de type installatie, maar wel de ligging op te geven in de juiste onderverdeling airco/extractie.

Medische gassen

Deze rubriek zal vooral van toepassing zijn voor ziekenhuizen. Geef voor de verschillende medische gassen op leidingen aan hoe ze verdeeld zijn in de inrichting en waar de afsluiters liggen. Vermeld eventuele bijzonderheden.

Liften met prioritaire bediening

Is er een prioritaire lift die reageert op een brandweersleutel? En zo ja, in welke liftgroep zit die lift? Op de plannen wordt deze lift aangegeven met ‘P’. Vul ook aan of er een trap is tot op de dakverdieping.

Constructie gebouwen

Dit is een rubriek waarin een keuze gemaakt kan worden. Op welke manier is uw gebouw geconstrueerd? Is het opgebouwd uit een dragende structuur met balken en kolommen en lichte scheidingswanden (skeletbouw) of wordt het gebouw gedragen door bijvoorbeeld gemetselde muren (massiefbouw)? De constructie kan bepalend zijn voor het verloop van de brand.

Vanaf drie verschillende bouwconstructies vink je ‘diverse aanwezig’ aan. Bijkomende info is in dat geval niet noodzakelijk.