Algemene vragen

Een interventieplan voor de brandweer bevat detailinformatie over de site (o.a. toegangen, gevaren, voorzieningen, contactpersonen ... ) die ons in staat moet stellen snel en efficiënt in te grijpen bij een incident.

Na de controle van een sleutelkluis zal de brandweer ook steeds een dossier opmaken via het digitale platform. Hierin wordt aangeduid wat de locatie is van de sleutelkluis, hoe de verschillende toegangen geopend kunnen worden, wat de inhoud is van de sleutelkluis, etc. De collega’s van het Tekenbureau voeren hierbij de gegevens in die ze al ter beschikking hebben. Aan de instelling of het bedrijf wordt gevraagd om de reeds ingevoerde gegevens te controleren en/of aan te passen waar nodig.

Met dit softwarepakket kan je zelf een digitaal interventieplan maken dat automatisch volgens het standaard sjabloon van Brandweerzone Centrum opgesteld wordt. Je kan ook vragen stellen over een item aan de brandweer, bijlagen versturen, plannen opmaken of zelf tekenen, pictogrammen toevoegen op plannen, een voorbeelddossier bekijken ... Je kan altijd je dossier raadplegen. Je zal ook (meestal jaarlijks) een herinnering krijgen om je gegevens te controleren en eventueel te updaten.

De brandweer beslist of het zinvol is een interventieplan op te stellen. Dat kan gebeuren op advies van de preventieadviseur, op basis van wettelijke verplichting, specifieke risico’s ... Je ontvangt dan een uitnodiging om de nodige gegevens in te voeren in het digitale platform DIP.

Indien je (nog) geen uitnodiging kreeg, kan je contact opnemen met tekenbureau@bwzc.be.

Brandweerzone Centrum gaat gefaseerd te werk bij het opmaken van interventiedossiers in DIP. Bedrijven of instellingen die wettelijk verplicht zijn om een interventieplan op te stellen en/of waar bijzondere risico’s aanwezig zijn voor mens en omgeving zullen hierbij eerst aangeschreven worden. Ook objecten waarvan de brandweer nog geen informatie van beschikbaar heeft, of waarbij de beschikbare informatie waarschijnlijk niet meer up-to-date is, krijgen een hogere prioriteit.

De uiteindelijke beslissing of een plan moet worden gemaakt, berust steeds bij de brandweer. Heb je interesse, stuur dan eerst een mail naar tekenbureau@bwzc.be.

Indien je geen interventieplan wenst ter beschikking te stellen aan de brandweer, kan je de uitnodiging weigeren. Dit doe je door de weblink die in de uitnodiging staat te openen, je e-mailadres in te vullen en op 'weigeren' te klikken. Houd er rekening mee dat je in veel gevallen door de wetgever tot medewerking wordt verplicht.

Bezorg de uitnodiging aan je collega of medewerker. Met dezelfde code kan deze persoon inloggen. Let op, hiervoor moet deze persoon zijn of haar eigen e-mailadres gebruiken.

Werken met DIP heeft de beste garantie voor een volledig, correct en periodiek geactualiseerd dossier. Reeds bestaande dossiers zullen stelselmatig overgedragen worden naar de DIP-toepassing en nieuwe dossiers zullen enkel opgesteld kunnen worden via de toepassing. In afwachting van de uitnodiging om jouw dossier via de toepassing op te stellen, kan je al de nodige 'blanco' plannen voorzien zodat je die makkelijk kunt opladen in de toepassing en de nodige symbolen kunt toevoegen.

Het dossiernummer wordt alleen intern bij de brandweer gebruikt voor het ordenen van de interventieplannen. Op die manier kunnen dossiers snel teruggevonden en geraadpleegd worden in geval van een interventie.

Het nummer van het interventiedossier wordt in de software automatisch toegekend. Naast dit nummer draagt het dossier steeds een versienummer en een goedkeuringsdatum, zodat binnen een dossierreeks de laatste versie kan worden geïdentificeerd.

Het is interessant dit nummer bij iedere latere briefwisseling of e-mail-conversatie te vermelden.

Gebruik van het platform DIP

Deze handleiding (pdf) kan, zeker bij een eerste gebruik van DIP, een handige leidraad zijn bij het invullen van jouw dossier. In de toepassing zelf kan je doorklikken naar meer info door op het vraagteken of ‘help’ te klikken.

Dien het dossier in ter goedkeuring bij de brandweer. Klik hiervoor op de pijl naast ‘toon interventiedossier’ en klik op ‘dossier indienen’. De brandweer zal jouw dossier bekijken en eventueel aanvullingen doen of bijkomende vragen stellen. Wanneer het dossier in orde is, zal de brandweer jouw dossier goedkeuren en ter beschikking stellen aan de brandweerploegen tijdens interventies.

Technische vragen

De eerste keer moet je de toepassing downloaden. De volgende keer start je de toepassing op via de snelkoppeling op je bureaublad.

  • besturingssysteem: Windows 7 of recenter
  • minimaal 2 GB RAM
  • minimaal 2 GB schijfruimte om de toepassing te installeren en te starten
  • een stabiele internetverbinding (ideaal 10 Mb/s)
  • poort 80 moet toegelaten worden
  • minimale schermresolutie (1024x768)
  • browsers: IE 8+, laatste versies van Chrome, Firefox en Safari
  • de gebruiker moet beschikken over installatierechten
  • Adobe Acrobat PDF viewer 10

De toepassing heeft geen specifieke ondersteuning voor Apple. Met een virtuele machine om Windows-software te gebruiken (bv. Virtualbox, Parallels ... ), kan je deze Java-toepassing wel gebruiken. Je hebt wel een Windows-licentie nodig.

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn waarschijnlijk te wijten aan ofwel een gebrek aan rechten om software te installeren of aan virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk.

Er zijn gekende problemen met de virusscanners van Avast. 

Vraag de systeembeheerder om de DIP-toepassing toe te voegen aan de lijst van veilige toepassingen.

Zorg ervoor dat je installatierechten hebt.

Als je tijdens het werken met de toepassing bovenstaande foutmelding te zien krijgt, wil dit zeggen dat de internetverbinding even niet beschikbaar is.
Probeer de handeling opnieuw uit te voeren. Als de foutmelding opnieuw verschijnt, controleer je best je internetverbinding.

Klik op de link 'paswoord vergeten in het inlogscherm'. Vul je e-mail adres in. Je krijgt nu een e-mail met instructies om je paswoord opnieuw in te stellen. Klik op de link in deze mail; geef je nieuw paswoord tweemaal in en klik op 'reset paswoord'. Je kan nu inloggen met je nieuwe paswoord.

Vraag een nieuwe registratiecode aan via de collega's van het tekenbureau (tekenbureau@bwzc.be). We zullen jou een nieuwe uitnodigingsmail bezorgen. De nieuwe code vervangt dan de vorige.

Contacteer de collega's van het tekenbureau (tekenbureau@bwzc.be). We zullen bekijken wie het dossier al geregistreerd heeft en indien nodig een nieuwe beheerder toekennen aan het dossier en je toegang verschaffen tot het dossier met een nieuwe uitnodiging.