Verdelging via Vespa-Watch

De Aziatische hoornaar helemaal uitroeien, lukt niet meer. Het beleid dat nu gevolgd wordt door de Vlaamse overheid is dat van beheersing

  • Een verdelging vraag je aan bij Vespa-Watch of bij een professionele verdelger.
  • De brandweer komt alleen tussen als het nest voor een direct gevaar voor mensen zorgt. Je gebruikt ons formulier wespenverdelging om zo'n aanvraag te doen. Een verdelging op privéterrein is betalend.

2 soorten nesten

Aziatische hoornaar nest primair

Primair nest

Van april tot juni bouwen Aziatische hoornaars een eerste nest. Het nest is lichtbruin, bolvormig en hangt op een beschutte plaats, zoals in een schuur of op een zolder. Het nest is in het begin een tennisbal groot, maar groeit tot de omvang van een voetbal.

Aziatische hoornaar nest secundair

Secundair nest

Vanaf halfweg juli verhuizen de Aziatische hoornaars naar een groter nest, vaak in een boomtop. Die nesten zijn moeilijker te vinden. Ze worden pas goed zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.