Adres

Roggestraat 70, 9000 Gent

Contact

Lees meer over de bereikbaarheid van de hoofdkazerne in Gent tijdens de werf in 2024 en 2025.

Neem contact op met het onthaal van Brandweerzone Centrum in Gent. 

Stuur een bedanking naar de post.

Volg de evenementen van vzw Brandweerclub Gent.

Lees meer over de Jeugdbrandweer van Gent.


Geschiedenis

1805

Naar het voorbeeld van Parijs en Brussel wordt in Gent een garde municipale gevormd. Die bestaat snel uit 100 mensen. Naast brandblussen doet de groep wachtdiensten in de gevangenis. Het mag als het eerste brandweerkorps van Gent beschouwd worden.

1830

De brandbestrijding wordt grondig gereorganiseerd. De stad investeert 12.000 florijnen in nieuwe uniformen en materiaal, vooral pompen. Het geld gaat ook naar de uitrusting van de nieuwe kazerne in het Geeraard de Duivelsteen. De naam van de brandblussers verandert in Sapeurs-Pompiers. Dat betekent 'gewapende brandblussers'. De groep voert ook politiediensten uit.

1831

België scheurt zich los van Nederland. Er heerst chaos. De Gentse pompiers verijdelen een staatsgreep van de orangisten. Met twee kanonnen redden ze de Belgische onafhankelijkheid. De regering eert de mannen met nieuwe epauletten.


1891

De brandweer verhuist naar de kazerne in de Academiestraat. Er is een paardenstal, een turnzaal en een toren van 21 meter hoog. Het oproepen van de manschappen gaat via telegraaflijnen. In een mum van tijd overspant het net de hele stad Gent.

1909

De eerste brandweerauto rijdt rond in Gent: een brandspuit. Waar voordien het paard alle werk moest opknappen, kwam het steeds minder in beeld bij interventies. Toch blijven de Gentse pompiers spreken van de 'geleider' als ze de chauffeur bedoelen, zelfs vandaag nog. Het is een mooie verwijzing naar het verleden van de brandweer te paard.

1932

Op bevel van de regering moet het brandweerkorps zijn wapens inleveren. Het verliest zo definitief zijn militaire karakter. Tot dan had het korps ook bewakingsopdrachten en in tijden van nood zelfs zuiver militaire taken uitgevoerd. De brandweermannen krijgen voortaan hun bevelen ook in het Nederlands.


1965

De 24-uursregeling gaat op de schop. Voortaan is er een systeem van 12-uursdiensten. De hulpposten van de Koninklijke Opera, de Voorhaven en het Museum voor Schone Kunsten verdwijnen. Zo ontstaat wel een probleem met de snelheid van de hulpverlening, zeker in een drukke en uitdijende stad. 

1976

Het oude hulpdepot in de Voorhaven wordt opnieuw in gebruik genomen. Het is een goede uitvalsbasis voor branden in de kanaalzone. Later komen nog andere vooruitgeschoven posten in Rodenhuize en in de stad zelf. Het stadsbestuur heeft plannen om de hoofdkazerne ook buiten de oude stadskern te plaatsen.

1979

Door een blikseminslag in de kazerne ontstaat brand. Het vuur vernielt het dak van het hoofdgebouw in de Academiestraat. Een dag later meldt de krant: 'De brandweer was vlug ter plaatse'.


2006

De brandweer verhuist naar de nieuwe hoofdkazerne in de Roggestraat.

Kazrenes Gent2