Missie, visie & waarden

Uit het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van Brandweerzone Centrum:

MISSIE:

Brandweerzone Centrum is een netwerk van posten dat instaat voor brandbestrijding, hulpverlening, preventie en crisisbeheersing in al haar gemeenten. We zijn een verbindende kracht, zowel binnen onze organisatie als erbuiten.

  • Een ‘netwerk van posten’ geeft aan dat onze zone uit verschillende posten bestaat, meer bepaald 14. Deze posten zijn verspreid over het hele grondgebied en werken in een netwerk samen. Waar voor de zonevorming elke post autonoom werkte, werken ze nu samen binnen een groter geheel.
  • ‘Brandbestrijding, hulpverlening, preventie en crisisbeheersing’ zijn de wettelijke taken van élke hulpverleningszone. Dit is onze core business.
  • Onze zone wil ‘verbinden’ tussen verschillende disciplines, verschillende diensten. Daarbij is ze bereid de rol van regisseur op te nemen. De zone wil de schakels tussen de veiligheidsketen en ondersteunende diensten verbinden (‘binnen onze organisatie’). Met ‘als erbuiten’ tonen we dat de zone die rol ook extern wil vervullen: tijdens multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met haar partners, in alle vormen.

 

VISIE:

BWZC is een toonaangevende organisatie waar we samen werken aan de dienstverlening van de toekomst. We bieden kwaliteit, we handelen naar onze waarden en we organiseren ons efficiënt en effectief. We blinken uit voor onze burgers.

 

WAARDEN:

Onze organisatie streeft naar open en transparante communicatie waar leiders een voorbeeldrol uitoefenen om teams optimaal te laten samenwerken in een loyaal karakter. 

De 6 waarden van Brandweerzone Centrum:

  • Visie & strategie: We willen binnen onze zone de strategie duidelijker maken aan onze medewerkers, door die helder te communiceren. Hiermee geven we aan waar we in de toekomst naartoe willen. Het doel is om beleidskeuzes steeds te kaderen binnen de strategie.
  • Enthousiasme: De leiders binnen de zone moeten de medewerkers inspireren. Zij overtuigen hun medewerkers met hun houding, hun woorden en hun passie voor de job. Ze hebben duidelijk een voorbeeldrol.
  • Communicatie: Het is belangrijk om naar de juiste mensen te communiceren en eenduidige boodschappen mee te geven. Iedereen communiceert en als alles duidelijk is, zit iedereen op dezelfde golflengte.
  • Samenwerking: Samenwerking tussen diensten, groepen en ploegen is noodzakelijk. We willen focussen op wat er gemeenschappelijk is door uniform te werken, maar zonder dat entiteiten hun eigenheid verliezen.
  • Inspraak waar mogelijk en nuttig: De zone wil in dialoog gaan over thema’s waar inspraak mogelijk en nuttig is. Een betrokken medewerker is een gemotiveerde medewerker.
  • Loyaliteit: Als de zone zich inzet op vlak van inspraak, verwacht ze loyaliteit van haar medewerkers. Onze organisatie verwacht dat medewerkers zich trouw opstellen ten opzichte van beslissingen die binnen de zone zijn genomen. Fierheid over het werk is zichtbaar in alle handelingen die men stelt.

In samenwerking met Digipolis.