Je kan niet preventief zandzakken afhalen bij de brandweer. De brandweer heeft haar voorraad nodig om te helpen bij acute overstromingen. Volg de kanalen van je gemeente om op de hoogte te blijven van lokale maatregelen.

Bij acute wateroverlast in een gemeente van Brandweerzone Centrum doe je een aanvraag voor brandweerhulp met ons online formulier of via het telefoonnummer 1722.

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen heeft deze voormiddag opnieuw overleg gepleegd met de waterloopbeheerders, het KMI en de veiligheidsdiensten (waaronder de brandweer). 

Waterloopbeheerders nemen preventieve maatregelen. Zo wordt er door de Vlaamse Waterweg extra water afgevoerd vanuit de Leie en de Bovenschelde via het kanaal Gent-Terneuzen richting zee, en via Merelbeke richting de Schelde. Op de onbevaarbare waterlopen zijn de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen aanwezig op het terrein om infrastructuren te controleren, roosters te reinigen en eventuele obstructies te verwijderen.

De waterpeilen worden nauwgezet opgevolgd. Op enkele plaatsen in de provincie moesten al extra maatregelen genomen worden omwille van (dreigende) wateroverlast, zoals de inzet van pompen, het aanleggen van dijken, het vergroten van overstromingsgebieden of het beveiligen van infrastructuren en huizen met zandzakken, zoals in Zulte/Kruisem (Zaubeek), Melle (Gondebeek), Wichelen (Molenbeek) en Lebbeke (Vondelbeek). De situatie evolueert overal gunstig.

Blijf waakzaam

De boodschap aan de inwoners blijft dezelfde. Blijf waakzaam, wees voorzichtig op de weg als er veel regen valt en rij zeker niet in ondergelopen straten. Doe een online aanvraag of bel 1722 als je hulp van de brandweer nodig hebt. Houd het noodnummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties.

Meer advies
Deinze wateroverlast 2