Aanvragen om foto's of video's te maken bij of met de brandweer gebeuren via ons formulier

Brandweerzone Centrum is een overheid en neemt altijd een neutrale positie in. Daarom zijn samenwerkingen met puur commerciële of promotionele doeleinden uitgesloten.

De brandweer checkt ook de return. Als we onze doelen kunnen koppelen aan de samenwerking, is de kans groter dat we toezeggen:

  • sensibilisering rond (brand)veiligheid
  • rekrutering van vrijwillige brandweerlieden
  • initiatieven in het kader van hulpverlening

Het directieteam beoordeelt de aanvragen. Je moet een aanvraag daarom minstens 14 dagen op voorhand doen.

Aanvragen Foto video

Aanvraag foto en video

Stap 1Wie
Stap 2Wat
Stap 3Wanneer
Voorstel data

Geef een voorstel voor een datum van de samenwerking als dat relevant is. Je kan meerdere data aanduiden.