Elke burger mag een overheidsdocument inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Dat heet passieve openbaarheid van bestuur. Het gaat om bestaande documenten. Je vraagt documenten aan met ons formulier.

Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de bescherming van de privacy in het gedrang komt. Slechts uitzonderlijk kan een vraag tot openbaarmaking worden geweigerd:

  • bij een onredelijke vraag (te veel opzoekwerk)
  • bij een onduidelijke vraag
  • wanneer het bestuursdocument nog niet volledig is
  • wanneer de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In de praktijk komt het erop neer dat Brandweerzone Centrum de documenten eerst onderzoekt en toetst aan de wetgeving. Elke weigering moet gemotiveerd worden en gebaseerd zijn op wettelijke gronden.

Een interventieverslag vraag je aan via het aanvraagformulier interventieverslag.

Aanvragen Openbaarheid

Aanvraag openbaarheid van bestuur

We reageren binnen de 30 dagen op je aanvraag. Als het langer duurt om de documenten te verzamelen, laten we je dat weten.

Stap 1Wie
Stap 2Wat

Dit is de naam van de persoon die de aanvraag doet. Als je de aanvraag in opdracht van iemand anders doet, kun je dat verderop aangeven.

Dit is de naam van de persoon die jou het mandaat heeft gegeven om een aanvraag te doen.

Een aanvrager moet geen belang aantonen, behalve als het om informatie van persoonlijke aard gaat.