Een rondleiding in de brandweerkazerne in Gent is voorbehouden voor

  • leerlingen uit de lagere school
  • leerlingen van het 7de specialisatiejaar Integrale veiligheid
  • verenigingen

Rondleidingen starten om 9.30 uur of om 14 uur. Er is één rondleiding per dag. Doe je aanvraag met ons formulier en doe het goed op tijd, want de brandweer is populair.

Aanvragen Rondleiding

Aanvraag rondleiding

Stap 1Wie
Stap 2Wanneer

Duid aan welke kazerne je zou willen bezoeken.

Maximaal 20 personen, tenzij de klasgroep groter is. Geen klassen samenvoegen.

Minderjarigen moeten steeds vergezeld worden van een begeleider.

Voorstel data

Kies minstens 3 voorkeursdata. De brandweer contacteert je nog om een datum vast te leggen.