Tips om veilig te kamperen

1Veilig met gas
 • Een gasfles moet rechtop en stabiel staan, ook bij het vervoer. Zet de fles in de schaduw.
 • Controleer elk jaar of de gasslang scheurtjes heeft waaruit gas kan ontsnappen. Oranje slangen met aangeperste koppelingen vervang je na 5 jaar. Slangen die met klemmen worden bevestigd, vervang je elke 2 jaar.
 • Zet het kooktoestel ver van tentdoeken, kleren, handdoeken en ander brandbaar materiaal. Rook niet in de buurt en maak zeker geen open vuur dichtbij.
 • Kook buiten. Zorg sowieso voor een goede ventilatie als je een gastoestel gebruikt.
 • Brand in de buurt van een gasfles? Draai de kraan meteen dicht. Lukt dat niet meer, koel de gasfles dan met water.
Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Kamperen Tegel Gasfles
2Regels voor kinderen
 • Loop bij aankomst samen eens rond op de camping. Wijs enkele opvallende herkenpunten aan. 
 • Maak afspraken hoe ver een kind van je tent mag gaan.
 • Altijd extra goed opletten als er water of een drukke weg in de buurt van je kampeerplaats is.
 • Vertel kinderen dat ze het kooktoestel en de elektrische apparaten niet mogen aanraken.
 • Hou kinderen uit de buurt tijdens het koken. En laat ze niet met een bal spelen op dat moment.
Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Kamperen Tegel Veiligmetkinderen
3Vuurkorf en vuurschaal
 • De brandweer raadt af om vuurkorven of vuurschalen te gebruiken. Het risico op brand is te groot. En alle rook is ongezond. Het is echter niet verboden.
 • Zet de vuurkorf of -schaal op een stabiele ondergrond en ver genoeg van gebouwen of brandbare spullen.
 • Plaats de korf of schaal in de open lucht. Hou rekening met de wind.
 • Blijf ver genoeg van het vuur af. Losse kledij kan snel vlam vatten.
 • Gebruik zand om te doven. Ruim de as pas op als de korf of schaal helemaal is afgekoeld. Dat is meestal een dag later.
Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Kamperen Tegel Vuurschaal

Kampvuur

In Vlaanderen mag je alleen een kampvuur maken op minstens 25 meter afstand van bos en 100 meter van heide. Er zijn nog enkele voorwaarden:

 • Je moet toestemming hebben van de eigenaar van de grond waar je het vuur maakt.
 • De eigenaar vraagt schriftelijk toestemming aan de gemeente om op zijn terrein een kampvuur te laten doorgaan.
 • De eigenaar heeft geen verbod gekregen omwille van brandgevaar.
 • De gemeente kan extra voorwaarden opleggen.

Eigenlijk is het de bedoeling dat eigenaars voor hun terrein vooraf al de toestemming hebben gevraagd bij de gemeente of stad. Die toestemming is er dan voor alle groepen die komen op dat terrein. Vroeger moest elke groep dat afzonderlijk aanvragen. De regelgeving veranderde in 2019 dus niet elke eigenaar is hier vandaag al van op de hoogte. 

Tijdens droogte kunnen kampvuren algemeen verboden worden. Raadpleeg de waarschuwingen van het Agentschap Natuur en Bos.

Waarschuwingen
Brandveiligheid Vooriedereen Tipsvoorthuis Kamperen Kampvuur

Meer tips